Geboortezorg Friesland krijgt nieuwe inrichting

op .

De geboortezorg in Noordoost-Friesland krijgt een nieuwe inrichting. Sionsberg en De Friesland hebben hiertoe de handen samen ineen geslagen. Zij hebben op 7 mei met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hierover gesproken. De klinische tweedelijns geboortezorg in De Sionsberg wordt in de loop van 2012 afgebouwd.

Deze afspraak vloeide voort uit de in januari gemaakte afspraak dat begin mei één of meerdere scenario’s voor de geboortezorg in de regio Noordoost-Friesland nader uitgewerkt zouden zijn.

De geboortezorg in Noordoost-Friesland krijgt een nieuwe inrichting. Sionsberg en De Friesland hebben hiertoe de handen samen ineen geslagen. Zij hebben op 7 mei met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hierover gesproken. De klinische tweedelijns geboortezorg in De Sionsberg wordt in de loop van 2012 afgebouwd.Deze afspraak vloeide voort uit de in januari gemaakte afspraak dat begin mei één of meerdere scenario’s voor de geboortezorg in de regio Noordoost-Friesland nader uitgewerkt zouden zijn.Taakgroep

Een taakgroep onder onafhankelijk voorzitterschap buigt zich de komende weken over de nieuwe inrichting. Ook andere zorgaanbieders in de regio worden hierbij betrokken. “De uitkomsten hiervan zullen worden voorgelegd aan en besproken met landelijke experts op het gebied van de geboortezorg in een openbare bespreking. Dit ter inhoudelijke onderbouwing en aanscherping van het plan, en tevens om maximale openheid te betrachten en zo tot een gedragen besluit te komen”, aldus Diana Monissen, voorzitter van de raad van bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar. Het uiteindelijke plan zal vervolgens worden voorgelegd aan de IGZ.Afbouw geboortezorg De Sionsberg

Tijdens het overleg is opnieuw gezamenlijk geconstateerd en herbevestigd dat de noodzakelijke voorwaarden en mogelijkheden ontbreken om de tweedelijns klinische geboortezorg in De Sionsberg kwalitatief verantwoord en toekomstbestendig voort te kunnen zetten. “Overeenkomstig het zorgbeleidsplan dat De Sionsberg in januari heeft opgesteld om te komen tot toekomstbestendige ziekenhuiszorg voor de regio betekent dit dat De Sionsberg opnieuw besluit dat de klinische tweedelijns geboortezorg in de loop van dit jaar zal worden afgebouwd”, aldus Johan Wagenaar, interim voorzitter van de raad van bestuur van De Sionsberg.Bron: Skipr