Nieuw kwaliteitsdocument VVT

op .

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft samen met LOC Zeggenschap in Zorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het kwaliteitsdocument voor de sector verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) verbeterd. Instellingen in deze sector moeten vanaf 1 mei het kwaliteitsdocument 2012 gebruiken.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft samen met LOC Zeggenschap in Zorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het kwaliteitsdocument voor de sector verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) verbeterd. Instellingen in deze sector moeten vanaf 1 mei het kwaliteitsdocument 2012 gebruiken.


In het kwaliteitsdocument  staat welke gegevens zorginstellingen verplicht over het voorgaande jaar moeten aanleveren. Het kwaliteitsbeleid van verzekeraars rust op drie pijlers: medisch inhoudelijke kwaliteit, klantgerichtheid en doelmatigheid. Bij de contractering eisen de verzekeraars onder andere dat de organisatie een werkend kwaliteitssysteem heeft, zoals ook is omschreven in de wet. Dat kwaliteitssysteem kenmerkt zich door het meten, evalueren en verbeteren van de zorg volgens de thema’s, de instrumenten en werkwijze uit het kwaliteitsdocument. Verzekeraars stellen daarbij ook de eis dat zorgorganisaties systematisch werken aan het verbeteren van hun kwaliteit.


Afbouwen ondersteuning Zichtbare Zorg

Voorheen moesten instellingen de informatie uit het kwaliteitsdocument  aanleveren bij Zichtbare Zorg. Tot de zomer kunnen zij de gegevens daar nog aanleveren. Echter, de rol van Zichtbare Zorg wordt in 2012 geleidelijk afgebouwd. Het is nog niet duidelijk waar instellingen de gegevens na de zomer moeten aanleveren.


Eigen verantwoordelijkheid

Zorgsectoren zijn vanaf volgend jaar zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van indicatoren, het opzetten van een data-infrastructuur om de gegevens te verzamelen en het bewerken van de gegevens tot vergelijkbare kwaliteitsgegevens.


Bron: Zorgvisie