Verpleeghuizen profileren zich met topzorg

op .

Om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg voor chronisch zieken te verbeteren zijn vijf verpleeghuizen het Topcare Initiatief gestart.

Om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg voor chronisch zieken te verbeteren zijn vijf verpleeghuizen het Topcare Initiatief gestart. Door de incorporatie van wetenschappelijk onderzoek willen de instellingen met het topzorglabel zich onderscheiden van ´gewone´ verpleeghuizen.

Met het opzetten van een topzorglabel volgt de care dezelfde route die eerder door de curatieve zorg en ggz is ingeslagen. In deze sectoren zijn de begrippen topklinische zorg al langer ingeburgerd. “In de cure, zorg gericht op genezing, vinden we het heel normaal dat we topzorg krijgen bij complexe aandoeningen”, aldus de initiatiefnemers. “Daarvoor ga je naar een ziekenhuis dat topzorg biedt op basis van ervaring, wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Maar in de care, langdurige zorg met als doel een zo goed mogelijke levenskwaliteit, is topzorg niet zo vanzelfsprekend.”Veldnormen


Om in deze situatie verandering te brengen mikt het Topcare Initiatief op het incorporeren van  wetenschappelijk onderzoek in de praktijk en het toepassen van de hieruit voortvloeiende inzichten.  De aangesloten instellingen willen onder de vlag van het topcarelabel ook best practises, protocollen en standaarden opstellen, die als veldnormen aangemerkt kunnen worden. Daarmee moet voor zorgverzekeraars en inspectie voor de gezondheidszorg duidelijk zijn waar topzorg in de care wordt geboden.Aantrekkelijk

De initiatiefnemers verwachten dat er ook wervende werking uitgaat van de introductie van topcare. “Topcare maakt de verpleeghuissector aantrekkelijker voor gemotiveerde, ambitieuze medewerkers”, aldus de initiatiefnemers. “En die hebben we hard nodig. Verpleeghuizen die investeren in onderzoek en innovatie zullen zeker medewerkers behouden en aantrekken die méér willen.”Rapport

De eerste aanzet tot topcare is vastgelegd in het rapport “Topcare: O2 + I2; Gespecialiseerde verpleeghuiszorg, bron van kennis en vernieuwing”. O2 en I2 staan in dit verband voor: Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie en Implementatie. De drie eerste initiatiefnemers zijn Atlant in Apeldoorn, de Lelie zorggroep in Capelle aan den IJssel en Topaz in Leiden. Inmiddels hebben de Waalboog in Nijmegen en de Vivium Zorggroep in Huizen zich bij het initiatief aangesloten.Eisen

Naar verwachting zullen meer verpleeghuizen zich aansluiten bij het Topcare Initiatief, maar daar zijn wel eisen aan verbonden. “De deelnemers aan het Topcare-project zullen een hoop werk moeten verzetten om de Topcare-status te bereiken”, aldus de initiatiefnemers. “Allereerst moeten zij een stevige bestuurlijke ondersteuning, een eigen kennisinfrastructuur en onderzoeksprojecten van de grond krijgen. De eigen kennisinfrastructuur moet zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande kennisinfrastructuur. Dat betekent intensief samenwerken met universiteiten, UMC’s, hogescholen en andere onderzoeks- en kenniscentra. Maar ook investeren in het opleiden en aantrekken van gemotiveerde medewerkers die praktijkvragen willen en kunnen omzetten in onderzoek en innovatie.”Bron: Skipr