Mantelzorg nog vaak taboe op werkvloer

op .

Mantelzorg is nog onvoldoende bespreekbaar op werkvloer. Dat constateert de maatschappelijke adviesraad van Microsoft, zo meldt HRPraktijk.

Mantelzorg is nog onvoldoende bespreekbaar op werkvloer. Dat constateert de maatschappelijke adviesraad van Microsoft, zo meldt HRPraktijk.De Raad van Anders, zoals de maatschappelijke adviesraad wordt aangeduid, boog zich over onderwerpen als flexibel werken, verlofregelingen, regelgeving, cultuur en leiderschap. De conclusie is dat mensen die mantelzorg verlenen vaak moeite hebben om werk en privé te combineren. Mantelzorg is vooralsnog minder bespreekbaar is dan kinderopvang.Verrijking

Toch is dit volgens de Raad van Anders hard nodig. In Nederland heeft op dit moment één op de acht mensen te maken met mantelzorg. Door de toenemende druk op de arbeidsmarkt in de komende jaren en de vergrijzing zal dit aantal stijgen. Het meer bespreekbaar maken van mantelzorg op de werkvloer zal leiden tot een verminderde werkdruk bij mensen met zorgtaken, zo concludeert de Raad van Anders. Ook vormt het een verrijking van de organisatie, omdat er een beroep gedaan wordt op het inlevings- en relativeringsvermogen van de werkgever en werknemer.Bron: Skipr