Onderzoek CAO Universiteiten

op .

In opdracht van de vakbonden (waaronder de VHP-Zorg) en de VSNU (werkgever) heeft  ‘IVA Beleidsonderzoek en Advies’ een aselecte groep medewerkers bij de universiteiten geselecteerd voor een onderzoek naar de wensen van de medewerkers over de inhoud van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO).  Belangrijke thema's hierin zijn: loonsverhoging, de seniorenregeling, werk naar werkgarantie en de bovenwettelijke uitkering.

In opdracht van de vakbonden (waaronder de VHP-Zorg) en de VSNU (werkgever) heeft  ‘IVA Beleidsonderzoek en Advies’ een aselecte groep medewerkers bij de universiteiten geselecteerd voor een onderzoek naar de wensen van de medewerkers over de inhoud van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO).  Belangrijke thema's hierin zijn: loonsverhoging, de seniorenregeling, werk naar werkgarantie en de bovenwettelijke uitkering. Uiteraard hebben alleen leden van vakbonden uiteindelijk stemrecht over een nieuwe CAO.Bron: Bonden