fusie tussen NEN en HKZ

op .

Kwaliteit in de zorg is van levensbelang. Keurmerken, richtlijnen en normen zijn er om die kwaliteit te toetsen en te borgen. NEN en HKZ zijn per 1 mei 2012 gefuseerd. Zo ontstaat één loket voor kwaliteit in de zorg. Het HKZ-keurmerk en de daaraan verbonden activiteiten blijven bestaan.

Kwaliteit in de zorg is van levensbelang. Keurmerken, richtlijnen en normen zijn er om die kwaliteit te toetsen en te borgen. NEN en HKZ zijn per 1 mei 2012 gefuseerd. Zo ontstaat één loket voor kwaliteit in de zorg. Het HKZ-keurmerk en de daaraan verbonden activiteiten blijven bestaan.De activiteiten van NEN en HKZ op het gebied van normen in de zorg vullen elkaar goed aan. Beide stimuleren kwaliteit en veiligheid in zorg en welzijn. Aan de ruim 3.000 HKZ-certificaten en de HKZ-keurmerken verandert niets. Door de fusie kunnen organisaties nog beter worden ondersteund bij het aantoonbaar verbeteren van hun patiënten-, en cliëntenzorg.Voor alle vragen over certificaten, normen en het toepassen daarvan kunt u voortaan terecht bij NEN Kwaliteit Zorg & Welzijn. Dit maakt einde aan de verwarring over keurmerken, normen en regelingen.Vragen en antwoorden over de fusie staan op: www.nen.nl/hkz.Bron: BTN