Tekort personeel in de zorg is op te vangen

op .

De vraag naar verzorgenden en verpleegkundigen zal nog steeds tot een tekort aan personeel op de arbeidsmarkt leiden. Een groot deel daarvan is het gevolg van de groeiende vraag naar personeel in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Opscholing van zorgpersoneel en omscholing van het overschot aan agogisch personeel bieden perspectief.

Tekort personeel in de zorg is op te vangenDe vraag naar verzorgenden en verpleegkundigen zal nog steeds tot een tekort aan personeel op de arbeidsmarkt leiden. Een groot deel daarvan is het gevolg van de groeiende vraag naar personeel in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Opscholing van zorgpersoneel en omscholing van het overschot aan agogisch personeel bieden perspectief.
Dat is te concluderen uit de rapportage: ‘Arbeidsmarktprognoses van personeel in zorg en welzijn 2011 tot 2015’. De rapportage gaat uit van twee scenario’s – hoog en laag tekort aan personeel. Voor beide geldt dat een tekort aan zorgpersoneel kan worden opgevangen door omscholing van het overschot aan mensen met een agogische opleiding. In de welzijnssector wordt flink bezuinigd en komen daarom werknemers vrij.
Ontwikkeling

De Arbeidsmarktrapportage wordt jaarlijks gemaakt met als doel de actoren op de arbeidsmarkt van informatie te voorzien. Het gaat om prognoses, waarvan de cijfers door allerlei factoren weer omhoog en omlaag gebracht kunnen worden. De cijfers zijn dus geen harde feiten, maar een hulpmiddel voor partijen te anticiperen op de verwachte ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Er zijn dus ook twee scenario’s: hoge en lage groei van de vraag naar personeel in de zorg.
Arbeidsproductiviteit

Bezuiniging en groeiende arbeidsproductiviteit zijn de belangrijke uitgangspunten in het zogenoemde lage scenario. De vraag naar zorgpersoneel zal groeien met gemiddeld 1,3 procent. Dat leidt tot een tekort van 8.000 werknemers in 2015. Maar er is ook een hoog scenario, waarbij wordt uitgegaan van CPB-ramingen over de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Dan loopt het tekort op naar meer dan 26.000 werknemers in 2015.
Scenario

Welk scenario het meest voor de hand ligt is volgens onderzoeker Marcel Spijkerman van …. Lastig in te schatten: “Het hangt af van hoe de vraag naar personeel zich ontwikkelt. In de huidige scenario’s zitten de 12.000 extra banen in de verpleging en verzorging inbegrepen. Dat leidt ook tot het grotere tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen. In het lage scenario is er om die reden vooral een tekort aan verzorgenden niveau drie. De tekorten kunnen hier worden bestreden door verzorgenden van een lager niveau op te scholen. In het scenario met grote personeelstekorten gaat het vooral om verzorgenden niveau 3 én verpleegkundigen niveau 4 en 5.”Bron: Zorgvisie