CVZ ziet veel 'ongepaste zorg' bij depressie

op .De zorg aan patiënten met een depressie laat te wensen over. Depressies worden vaak onvoldoende herkend en niet adequaat behandeld. In andere gevallen is er juist sprake van overbehandeling: antidepressiva worden te vaak en te langdurig voorgeschreven. Dit blijkt uit de ‘Pakketscan depressie’, die het CVZ deze week aan de minister van VWS heeft aangeboden.

CVZ ziet veel ‘ongepaste zorg’ bij depressieDe zorg aan patiënten met een depressie laat te wensen over. Depressies worden vaak onvoldoende herkend en niet adequaat behandeld. In andere gevallen is er juist sprake van overbehandeling: antidepressiva worden te vaak en te langdurig voorgeschreven. Dit blijkt uit de ‘Pakketscan depressie’, die het CVZ deze week aan de minister van VWS heeft aangeboden.
Patiënten met een depressie krijgen in de praktijk niet altijd de zorg die ze nodig hebben en waarvoor ze ook via het pakket verzekerd zijn, constateert het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Meer dan 40 procent van de patiënten met een depressie wordt niet behandeld door een zorgverlener.
Onderbehandeling

Daarbij verschilt de toegankelijkheid van het verzekerde pakket aan zorg tussen diverse groepen patiënten met een depressie. Daardoor is er bij ouderen, allochtonen en kinderen juist weer sprake van onderdiagnostiek en onderbehandeling.
Te zwaar

Anderzijds blijkt het verzekerde pakket aan zorg voor depressie op een aantal aspecten juist te toegankelijk. Een deel van de patiënten krijgt een behandeling terwijl dat nog niet nodig is, of een behandeling die te zwaar of te duur is in verhouding tot de ernst van de depressieve klachten. Vooral overbehandeling met antidepressiva komt veel voor. Deze worden te vaak, te veel en te lang voorgeschreven. Bovendien blijkt voor zowel patiënten, zorgverleners als zorgverzekeraars niet duidelijk te zijn wat er nu wel en niet in het pakket zit. Dit blijkt onder meer uit de discussie over de vergoeding van de populaire aandachttrainingen rond bijvoorbeeld mindfulness. 
Therapietrouw

Ook schort het volgens het CVZ aan therapietrouw. Vooral vanwege de bijwerkingen van antidepressiva stoppen patiënten vroegtijdig met het gebruik ervan, wat grote gevolgen heeft voor de effectiviteit van de behandeling.
Aanbevelingen

Om de zorg rond depressie te verbeteren pleit het CVZ een versterking van de eerstelijns psychologische zorg.  De recente beperking van deze zorg tot vijf zittingen moet wat het CVZ betreft worden terug gedraaid en te verhogen naar maximaal acht zittingen. Ook wil het CVZ bij het voorschrijven van antidepressiva een stringentere naleving de recente gewijzigde vergoedingssystematiek. Het CVZ onderzoekt daarnaast met het oog op eventuele vergoeding de werkzaamheid van mindfulness. Vooruitlopend hierop stelt het CVZ dat onbegeleide internettherapie nauwelijks effectief is.
Bron: Skipr