Principeakkoord sociaal plan Sanquin

op .

De vakbonden en de Raad van Bestuur van Sanquin hebben een principeakkoord bereikt over een sociaal plan.

Principeakkoord sociaal plan SanquinDe vakbonden en de Raad van Bestuur van Sanquin hebben een principeakkoord bereikt over een sociaal plan.Het sociaal plan is opgesteld voor de reorganisatie onder de noemer van bloedbank 2015. De vakbonden zijn tevreden over het resultaat wat betreft de compensatie voor werknemers.Geen gedwongen ontslagen

"In de laatste overleggen is er flinke vooruitgang geboekt en is de werkgever ons op een groot aantal punten tegemoet gekomen", aldus de bonden. "Voor het overleg van 4 april lagen er wat de bonden betreft nog enkele eisen op tafel. Hier is overeenstemming over bereikt."Een belangrijk uitgangspunt van het sociaal plan is dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Voor het terugbrengen van de formatie wordt ingezet op natuurlijk verloop. In het sociaal plan is afgesproken dat 6 maanden nadat een organisatieverandering daadwerkelijk is ingegaan geëvalueerd wordt of het natuurlijk verloop in voldoende mate heeft gewerkt. Eventueel kunnen dan aanvullende maatregelen worden afgesproken, met behoud van het uitgangspunt geen gedwongen ontslag.Vier bijeenkomsten

De bonden willen het akkoord in vier bijeenkomsten met de leden bespreken. De bijeenkomsten zijn in Groningen, Nijmegen, Rotterdam en Amsterdam. De data van de bijeenkomsten worden nog bekend gemaakt.
Bron: Bonden. 23 april 2012