Vacatures bij het Kenniscentrum Kraamzorg!

op .

BTN, Actiz en de NBvK gaan gezamenlijk een Kenniscentrum Kraamzorg opzetten. Insteek hiervan is het realiseren van een centraal gezaghebbend centrum voor de ontwikkeling, borging en verspreiding van kennis op het gebied van kraamzorg

Vacatures bij het Kenniscentrum Kraamzorg!
BTN, Actiz en de NBvK gaan gezamenlijk een Kenniscentrum Kraamzorg opzetten. Insteek hiervan is het realiseren van een centraal gezaghebbend centrum voor de ontwikkeling, borging en verspreiding van kennis op het gebied van kraamzorg. Het kenniscentrum gaat een belangrijke rol spelen in het betrekken van de verloskundigen en ziekenhuizen bij de kennisontwikkelingen in de kraamzorgsector. Het kenniscentrum wordt onder het College Perinatale Zorg (CPZ) ingericht waarbij bovengenoemde drie partijen als stuurgroep fungeren.
Dit kenniscentrum wordt in de periode april 2012 tot en met december 2013 opgericht en vormgegeven, gefinancierd met een door het ministerie van VWS afgegeven projectsubsidie. Tegen deze achtergrond, zijn we op zoek naar een directeur/secretaris en een junior beleidsmedewerker. Interessant?
Bron: BTN