Overleg Cao Gezondheidscentra vastgelopen

op .

Vandaag 19 april 2012 is het overleg om te komen tot een nieuwe cao vastgelopen.

Overleg Cao Gezondheidscentra vastgelopen

Vandaag 19 april 2012 is het overleg om te komen tot een nieuwe cao vastgelopen.

Over een aantal punten zijn partijen elkaar genaderd, maar tot een definitief akkoord zijn partijen niet gekomen: afspraken over een totaalpakket lijken niet haalbaar. Zo is over meerdere punten zoals de nader te maken afspraken over de fysiotherapeuten en de AHG geen consensus bereikt.De werknemersorganisaties gaan op korte termijn de leden raadplegen over de huidige stand van zaken.