Dekkingsgraad PFZW daalt naar 96 procent

op .

fDe dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn is in het eerste kwartaal van 2012 met 1 procentpunt gedaald tot 96%. De rendementen op beleggingen waren hoog, maar zijn teniet gedaan door een daling van de gemiddelde rente over de afgelopen drie maanden. Dat meldt het pensioenfonds in het eerste kwartaalbericht over 2012.

Dekkingsgraad PFZW daalt naar 96 procentDe dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn is in het eerste kwartaal van 2012 met 1 procentpunt gedaald tot 96%. De rendementen op beleggingen waren hoog, maar zijn teniet gedaan door een daling van de gemiddelde rente over de afgelopen drie maanden. Dat meldt het pensioenfonds in het eerste kwartaalbericht over 2012.  Voor kwartaalbericht klik hier.
Lage rente

De rente is gedaald naar 2,54 procent eind maart 2012. Dit heeft een negatief effect op de dekkingsgraad van 5 procentpunt. Momenteel ligt de dekkingsgraad van het pensioenfonds zowel onder de grens van het kortetermijnherstelplan (dekkingstekort) als onder de grens van het langetermijnherstelplan (reservetekort).

Peter Borgdorff, directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn: “Het broodnodige herstel van de financiële positie van PFZW blijft vooralsnog uit. De rendementen waren in het eerste kwartaal van 2012 goed en het pensioenvermogen steeg opnieuw tot recordhoogte. Maar weer gooit de lage rente roet in het eten. We moeten daardoor meer geld opzij zetten voor de pensioenen dan er aan reserves aanwezig is. De goede rendementen zijn dus op dit moment niet voldoende. Het is een wrang gegeven: we hebben met elkaar in de sector voor ons pensioen meer geld dan ooit tevoren, maar het is door de economische omstandigheden nog niet genoeg.”
Rendement

Het gemiddeld jaarlijks rendement vanaf 1971, het beginjaar van het pensioenfonds, bedraagt 8,2 procent. Het rendement over de afgelopen tien jaar bedraagt 6,7 procent. Ondanks schommelende kwartaalrendementen is over lange termijn gezien een relatief hoog rendement behaald.
Positief sentiment

Goede macro-economische cijfers duidden op een aantrekkende groei in de Verenigde Staten en leken in eerste instantie een spoedig einde aan de recessie in Europa in te luiden. Het positieve sentiment werd versterkt doordat een akkoord werd bereikt over een tweede reddingsplan voor Griekenland en doordat de Europese Centrale Bank opnieuw liquiditeiten verschafte aan Europese banken. Ondanks de verbeterde vooruitzichten bleef de lange rente in het eerste kwartaal nagenoeg gelijk. Het positieve sentiment leidde tot hoge rendementen op ondermeer liquide aandelen en vastgoed.
Nieuw pensioen

Vorig jaar werd op centraal niveau het Pensioenakkoord gesloten. Het bestuur van PFZW moet dit jaar besluiten over een nieuw pensioen voor de sector. Het fonds biedt de ruim twee miljoen deelnemers aan het fonds de mogelijkheid zich uit te spreken over de dilemma’s die er spelen, alvorens het bestuur knopen gaat doorhakken. “Drie maanden lang kan iedereen zich uitspreken over vier stellingen, die de voornaamste keuzes beschrijven die we moeten maken. De betrokkenheid in de sector blijkt groot: in de eerste weken deden al meer dan 65.000 mensen mee”, aldus Borgdorff.
Pensioenfonds Zorg en Welzijn

PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van 2,4 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds is eigenaar van het pensioenvermogen, dat ultimo maart 116,9 miljard euro bedraagt.
Bron: Skipr