Voorstel Abvakabo FNV voor CAO VVT niet realistisch

op .

Werkgevers roepen Abvakabo FNV opnieuw op om cao-voorstellen aan te passen

De voorstellen van de vakbonden voor een nieuwe cao voor de sector van verpleeg en verzorgingshuizen, thuiszorg (VVT) en kraamzorg zijn nog verre van realistisch. Dat stellen brancheorganisaties ActiZ en BTN in een brief aan de Abvakabo FNV waarin zij de vakbond opnieuw opgeroepen hun cao voorstellen bij te stellen. ActiZ en BTN willen binnen afzienbare tijd tot een cao akkoord komen.

Voorstel Abvakabo FNV voor CAO VVT niet realistisch
Werkgevers roepen Abvakabo FNV opnieuw op om cao-voorstellen aan te passen

De voorstellen van de vakbonden voor een nieuwe cao voor de sector van verpleeg en verzorgingshuizen, thuiszorg (VVT) en kraamzorg zijn nog verre van realistisch. Dat stellen brancheorganisaties ActiZ en BTN in een brief aan de Abvakabo FNV waarin zij de vakbond opnieuw opgeroepen hun cao voorstellen bij te stellen. ActiZ en BTN willen binnen afzienbare tijd tot een cao akkoord komen.

 

Na een eerdere oproep tot aanpassing van de cao voorstellen op 22 maart jl. verwachtten ActiZ en BTN op 4 april een aangepast voorstel van Abvakabo FNV, dat op inhoud en kostenbeslag perspectief zou bieden op het bereiken van een principeakkoord. AbvaKabo FNV had dit ook toegezegd. Tot teleurstelling van ActiZ en BTN en de andere bonden bleek dit niet of nauwelijks het geval te zijn. ActiZ en BTN hebben toen het cao overleg afgebroken.

 

De werkgevers willen graag snel een nieuwe cao bereiken, omdat het uitblijven van een akkoord de belangen van de werknemers en alle andere betrokkenen in de VVT branche schaadt. Een realistisch voorstel is daarvoor wel een vereiste.

 

Kostenberekening

ActiZ stelt dat de kostenberekening van de Abvakabo FNV onjuist is. Een simpele rekensom leert dat met het eisenpakket van Abvakabo FNV niet “slechts” 4 % gemoeid kan zijn, zoals Abvakabo FNV beweert. Met een eenvoudige optelsom van alleen al twee voorstellen: de algemene looneis van 2,50% en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 1 % komt ActiZ al op 3,50%. De overige voorstellen kosten veel meer dan 0,50 procent. Bijvoorbeeld de extra loonsverhoging van €300 nominaal naar rato brengt circa 1% kosten met zich mee. Daarnaast zijn er nog zaken als verhoging van de vloer in de vakantiebijslag, wijzigingen van de loonschalen, vergoeding reiskosten, het verlagen van het werknemersdeel in de pensioenpremie. Ook die brengen forse kosten met zich mee. AbvaKabo stelt dat ook besparingen zijn gemoeid met de voorstellen van Abvakabo FNV, zoals via een verbod op de inzet van uitzendkrachten. Opbrengsten hiervan zijn echter minimaal en bieden geen tegenwicht tegen de overige kosten, zeggen ActiZ en BTN.

 

ORT niet afgeschaft

Dat ActiZ af wil van de ORT-vergoeding klopt niet. Alle partijen, ook Abvakabo FNV, praten al geruime tijd over het maken van één regeling voor de gehele branche in plaats van de twee die er nu zijn. Sterker nog, er ligt een gezamenlijk onderzoeksvoorstel hoe dat zou kunnen. De ORT blijft daarbij bestaan; het afschaffen van deze toeslag is ook voor ActiZ geen optie. “De Abvakabo slaat wild om zich heen,” is het commentaar van manager werkgeversbeleid Adriaan Wirtz van ActiZ. “De uitingen van de bond snijden geen hout.” ActiZ voelt zich gesteund door de Tweede Kamer, die een motie heeft verworpen waarin de SP de regering adviseert om de werkgevers in de VVT af te raden om arbeidstijden en onregelmatigheidstoeslag verregaand (verplicht) te versoepelen.


Klik hier voor brief van Actiz aan Abvakabo FNVBron: ActiZ