een bericht van PFZW over de oplossing die PFZW biedt aan deelnemers die last hebben van de gewijzigde ingangsdatum van de AOW per 1 april jl.

op .

In de bijlage treft u een bericht van PFZW over de oplossing die PFZW biedt aan deelnemers die last hebben van de gewijzigde ingangsdatum van de AOW per 1 april jl. Kortheidshalve verwijs ik u naar het bericht in de bijlage. U kunt dit bericht desgewenst op uw site plaatsen.

 


In de bijlage treft u een bericht van PFZW over de oplossing die PFZW biedt aan deelnemers die last hebben van de gewijzigde ingangsdatum van de AOW per 1 april jl. Kortheidshalve verwijs ik u naar het bericht in de bijlage. U kunt dit bericht desgewenst op uw site plaatsen.LET OP: het bericht is alleen relevant voor leden die deelnemen in PFZW.


Voor bjlage klik hier