Elke dag douchen: afspraak is afspraak!

op .

Ouderen in de verpleeg- en verzorgingshuizen krijgen het recht om dagelijks te douchen en het recht om op tijd naar de wc geholpen te worden, ook als het gaat om incontinentiemateriaal.

Elke dag douchen: afspraak is afspraak!
Ouderen in de verpleeg- en verzorgingshuizen krijgen het recht om dagelijks te douchen en het recht om op tijd naar de wc geholpen te worden, ook als het gaat om incontinentiemateriaal.

Dit schrijft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten in de Nota van Wijziging op de Beginselenwet AWBZ-zorg. Deze Nota is vandaag naar de Tweede Kamer verzonden. De wens van de cliënt staat centraal.

‘Als een oudere dagelijks wil douchen dan moet hij dat kunnen afspreken en kunnen vertrouwen op die afspraak’, aldus de staatssecretaris.

Dit geldt ook voor het recht om elke dag naar buiten te kunnen gaan. De oudere die veilig alleen naar buiten kan gaan, kan dat doen zo vaak als hij wil. Cliënten die hulp nodig hebben, moeten ondersteund worden door de zorgaanbieder. De zorgaanbieder gaat in overleg met de oudere over wie hem naar buiten begeleidt. De begeleider kan een zorgverlener, mantelzorger of vrijwilliger zijn.

De staatssecretaris ziet deze wet als een steun in de rug voor medewerkers om zich aan de afspraak met de cliënt te mogen houden.

Om cliënten nog beter te beschermen, zullen zorgaanbieders niet alleen een verklaring omtrent het gedrag moeten hebben voor nieuwe medewerkers, maar ook voor huidige medewerkers.
Bron: VWS