Helft VVT-instellingen voorziet financiële strop

op .

Meer dan de helft van de VVT-instellingen voorziet een financiële strop omdat zorgkantoren kwaliteitsverbetering en capaciteitsuitbreiding onvoldoende vergoeden. Per instelling kan het bedrag uiteenlopen van een paar ton tot enkele miljoenen euro. Dit concludeert branchevereniging ActiZ op basis van een enquête onder leden.

Helft VVT-instellingen voorziet financiële strop
Meer dan de helft van de VVT-instellingen voorziet een financiële strop omdat zorgkantoren kwaliteitsverbetering en capaciteitsuitbreiding onvoldoende vergoeden. Per instelling kan het bedrag uiteenlopen van een paar ton tot enkele miljoenen euro. Dit concludeert branchevereniging ActiZ op basis van een enquête onder leden.

Om aan de veranderende, veelal zwaardere, zorgvraag tegemoet te komen, hebben  veel zorgorganisaties hun huizen en voorzieningen de afgelopen tijd aangepast en vernieuwd, zo stelt ActiZ. Het gaat hierbij om investeringen in nieuwe kamers, de inrichting en kleinschaligheid. Volgens ActiZ is hier sprake van vernieuwing van bestaande verblijfsvoorzieningen, niet van uitbreiding. De totale verblijfscapaciteit in de sector is al jaren stabiel.
Afstemming

Hoewel de meeste aanbieders volgens ActiZ deze vernieuwingsplannen hebben afgestemd met de zorgkantoren, blijft een dekkende vergoeding uit. Zonder een dergelijke vergoeding heeft de zorgorganisatie geen mogelijkheid om de investering terug te verdienen, zo stelt ActiZ.
NHC

Volgens ActiZ hangen de problemen rond de vergoeding van zorgvernieuwing met een aantal ontwikkelingen samen. Anders dan voorheen vallen investeringen in huisvesting sinds kort onder het regiobudget. Dit budget kent een scherpe bestedingslimiet en wordt daarbij verdeeld op basis van historische omzetten. Dit betekent dat instellingen die investeren maar moeten afwachten of dit bedrag terugkomt. Daarbij merken de instellingen met de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (NHC), waarmee de vergoeding van de huisvesting direct aan de productie is gelinkt, wel meteen de gevolgen van capactiteitsveranderingen; minder of andere zorggebruikers hebben direct effect op de NHC.    
Zorgwekkend

Naast de problemen rond een dekkende vergoeding, constateert ActiZ dat de druk op de thuiszorg zorgwekkend hoog blijft. Terwijl cliënten thuis een steeds zwaardere zorgvraag hebben, staan daar volgens ActiZ onvoldoende financiële middelen tegenover. Uit het onderzoek komt volgens ActiZ een beeld naar voren van blijvende druk op de tarieven, beperkt kunnen leveren van onplanbare zorg en onvoldoende bewustwording en commitment bij verzekeraars en overheid om structureel in de thuiszorg te investeren.
Bron: ActiZ; Skipr