De ouderenzorg is niet toekomstbestendig

op .

Het huidige stelsel van ouderenzorg is in de toekomst niet houdbaar. Dat blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van brancheorganisatie ActiZ heeft verricht.

De ouderenzorg is niet toekomstbestendigHet huidige stelsel van ouderenzorg is in de toekomst niet houdbaar. Dat blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van brancheorganisatie ActiZ heeft verricht.
'Het Nieuwe Ouder Worden’

Motivaction heeft de resultaten dinsdagavond gepresenteerd tijdens een debat over de toekomst van de ouderenzorg in de Rode Hoed in Amsterdam. Het debat, georganiseerd door brancheorganisatie ActiZ, vormt het startsein van de campagne ‘Het Nieuwe Ouder Worden’, over veranderingen in de populatie ouderen en de maatschappelijke gevolgen daarvan.

Het aandeel van ouderen op de totale bevolking neemt toe. Velen willen andere zorg dan nu beschikbaar is. Dit vraagt veranderingen van henzelf, van de medewerkers in de zorg en van de rest van Nederland. ActiZ wil met het debat mensen wakker schudden: “Het moet anders in de ouderenzorg en daar moet iedereen een steentje aan bijdragen.”
Mankementen huidige ouderenzorg

Uit het onderzoek onder zorggebruikers, professionals, mantelzorgers en naasten blijkt dat er het nodige schort aan de huidige ouderenzorg. Zo voelt 47 procent van de professionals zich soms schuldig over de zorgverlening van de eigen instelling. 55 Procent van de professionals is tevreden over de zorg die ze kunnen verlenen. Van de mantelzorgers en naasten voelt 30 procent zich schuldig dat zij iemand laten verzorgen door professionals in verpleeg- en verzorgingshuizen en door de thuiszorg. Zij vinden dat er te weinig tijd is voor persoonlijke aandacht. Verder is volgens hen de eenzaamheid groot en zijn de instellingen niet schoon. Dat blijkt ook uit onderzoek onder zorggebruikers: 57 procent is tevreden en 19 procent is ontevreden. Een derde (32 procent) voelt zich eenzaam. Verder blijkt dat 74 procent dankbaar is voor de ontvangen zorg; 59 procent wordt er gelukkiger door.
Zorgen over de toekomst

Zo’n 76 procent van de zorgverleners denkt dat de kwaliteit van de zorg in de toekomst afneemt. Ook de  Nederlandse bevolking maakt zich zorgen: 84 procent verwacht enorme problemen als er nu niets gebeurt. De behoeften van nieuwe generatie ouderen, geboren tussen 1946 en 1954, veranderen. Zij hebben andere leefstijlen, waarden en opvattingen dan de huidige generatie ouderen en hebben een voorkeur voor een wellnessconcept boven pure zorg. Deze mondige en actieve ouderen zijn gericht op zelfbeschikking, ze zijn maatschappelijk betrokken en willen dat blijven. 
Bron: Skipr; ActiZ