'Laat verpleeghuizen zich specialiseren'

op .

Verpleeghuizen zouden zich moeten specialiseren, bijvoorbeeld in alleen psychogeriatrie, palliatieve zorg of juist neurologische zorg. Dat stelt specialist ouderengeneeskunde Mieke Draijer, voorzitter van Verenso. Het maakt de verpleeghuiszorg beter herkenbaar en bovendien aantrekkelijker voor nieuw personeel.

'Laat verpleeghuizen zich specialiseren'
Verpleeghuizen zouden zich moeten specialiseren, bijvoorbeeld in alleen psychogeriatrie, palliatieve zorg of juist neurologische zorg. Dat stelt specialist ouderengeneeskunde Mieke Draijer, voorzitter van Verenso. Het maakt de verpleeghuiszorg beter herkenbaar en bovendien aantrekkelijker voor nieuw personeel.

In 2013 wordt de geriatrische revalidatie overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet, terwijl dagbestedingsactiviteiten verhuizen van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning. Een goed moment om verpleeghuizen om te vormen tot gespecialiseerde schakels in de ketenzorg voor ouderen en chronisch zieken, vindt Draijer.Samenwerking

Een verpleeghuis dat zich richt op geriatrische revalidatie kan dan nauw gaan samenwerken met ziekenhuizen en eerstelijnszorgverleners, en de psychogeriatrie is gebaat bij nauwe banden met de GGZ. De zorg aan patiënten met neurologische aandoeningen kan worden geconcentreerd in enkele klinische, bovenregionale centra, aldus Draijer.
Verpleegkundigen

Deze ontwikkeling maakt het voor verpleegkundigen en artsen mogelijk om te kiezen voor de patiëntencategorie die hen aanspreekt, in plaats van voor een algemeen verpleeghuis. Draijer sprak haar visie gisteren uit tijdens een congres van het Julius Centrum van het UMC Utrecht.
Bron: Nursing