Werkgevers stoppen overleg Cao VVT

op .

FBZ, mede onderhandelend voor de VHP-Zorg, is verontwaardigd over het feit dat werkgevers ActiZ en BTN vandaag het overleg over een nieuwe Cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) hebben stopgezet.

Werkgevers stoppen overleg Cao VVT

FBZ, mede onderhandelend voor de VHP-Zorg, is verontwaardigd over het feit dat werkgevers ActiZ en BTN vandaag het overleg over een nieuwe Cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) hebben stopgezet.In het cao-overleg van 21 en 22 maart jongstleden hebben FBZ, CNV Publieke Zaak en NU'91 hun inzet toegelicht. Abvakabo FNV had een eigen inzet. De werkgevers vonden de inzet van Abvakabo FNV toen in zijn totaliteit buiten proportie en gaven aan op die basis niet met Abvakabo FNV te willen onderhandelen. Werkgevers verzochten Abvakabo FNV met een aangepaste inzet te komen.

Werkgevers zien geen heil in inzet Abvakabo FNV

Vandaag heeft Abvakabo FNV haar inzet verduidelijkt. Werkgevers zagen daar geen toezeggingen in die aanleiding gaven hun conclusie van vorige week te herzien.

Werkgevers willen bij voorkeur met de vier werknemersorganisaties spreken en hebben vervolgens het cao-overleg met alle werknemersorganisaties gestopt.

Inzet FBZ: realistisch en haalbaar

FBZ vindt het moeilijk te verteren dat werkgevers om bovengenoemde reden het overleg hebben stopgezet. Wij hebben samen met CNV Publieke Zaak en NU'91 een realistische en haalbare inzet opgesteld. Er liggen voor alle betrokkenen belangrijke punten op tafel, zoals duurzame inzetbaarheid, contractomvang, invulling van arbeidsuren, harmonisatie (van de toeslagen voor onregelmatige diensten, de werktijdenregelingen en de toeslagen voor bijzondere diensten) en flexibilisering (vergoedingen voor onregelmatige en bijzondere diensten aanpassen aan de mate waarin werknemers flexibel inzetbaar willen zijn). Onze inzet biedt een basis om daarover met werkgevers in gesprek te gaan.

Werknemers VVT zijn de dupe

Het lijkt er nu op dat er voorlopig geen nieuwe Cao VVT komt. Dit is een slechte zaak voor de hele sector. Alle leden en sterker, alle 450.000 werknemers in de sector zijn nu de dupe van een conflict tussen Abvakabo FNV en de werkgevers. Deze werknemers verdienen snel een goede cao met afspraken over loon, vergoedingen en plannen voor de langere termijn.Bron: FBZ