Staatssecretaris ziet mantelzorger als gratis professional'

op .

Met de beleidsbrief ‘Mantelzorg’ dwingt staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten de mantelzorgers in een rol als professional in de zorg. ‘Zij denkt hiermee de gaten te dichten die de bezuinigingen slaan,’ aldus Mezzo, vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. De staatssecretaris vindt dat ze: ‘Mantelzorgers hoog in het vaandel draagt, en daar ga ik werk van maken.’

Staatssecretaris ziet mantelzorger als gratis professional'Met de beleidsbrief ‘Mantelzorg’ dwingt staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten de mantelzorgers in een rol als professional in de zorg. ‘Zij denkt hiermee de gaten te dichten die de bezuinigingen slaan,’ aldus Mezzo, vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. De staatssecretaris vindt dat ze: ‘Mantelzorgers hoog in het vaandel draagt, en daar ga ik werk van maken.’
Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) wil een betere balans tussen formele en informele zorg en meer ondersteuning voor mantelzorgers. Dat zegt ze in de beleidsbrief ‘Mantelzorg’ aan de Tweede Kamer. Maar ze brengt daar weinig van in de praktijk, vindt Mezzo, vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg.
Voornemens

De staatssecretaris doelt in de brief aan de Tweede Kamer op drie voornemens voor toekomstig mantelzorgbeleid: aandacht voor het belang van mantelzorg, beleidsmatig rekening houden met mantelzorg, versterking van mantelzorg. Alle drie de beleidsvoornemens wijzen inderdaad op een grotere inzet van mantelzorgers. ‘Van Zanten acht het van groot belang dat mantelzorg ook in een instelling gegeven kan worden. Het gaat om wat de cliënt wil,’ staat te lezen in de beleidsbrief.
Belangen

‘De staatssecretaris geeft geen antwoord op de sterke groei van overbelaste mantelzorgers. Zij focust uitsluitend op de belangen van de cliënt en ze heeft geen visie op de ethische grenzen aan mantelzorg,’ stelt Mezzo in een reactie. ‘We zijn hard op weg om het beroep op mantelzorgers en vrijwilligers te ver op te rekken, waardoor het een dwingend karakter krijgt’, aldus bestuurslid Liesbeth Hoogendijk.
Medische handelingen

Als voorbeeld noemt Hoogendijk het voorstel om mantelzorgers te kwalificeren voor specifieke medische handelingen. ‘De staatssecretaris ziet mantelzorgers hiermee als gratis professionals.’ Van Zanten noemt in haar beleidsbrief wel het belang van het voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Zij stelt de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning. ‘De overheid moet bij voorkeur mensen in staat stellen en toerusten om verantwoordelijkheid (voor mantelzorg, red) te kunnen dragen. Ik wil deze omslag stimuleren,’ aldus de brief.
Bron: Zorgvisie