AKKOORD CAO KINDEROPVANG

op .

Voor ruim 95.000 werknemers in de kinderopvang is een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO voor twee jaar afgesloten.

AKKOORD CAO KINDEROPVANGVoor ruim 95.000 werknemers in de kinderopvang is een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO voor twee jaar afgesloten.In het akkoord de bonden en de Brancheorganisatie Kinderopvang zijn afspraken gemaakt over inkomen, kwaliteit van werk en ontwikkeling van werknemers. Ook is afgesproken dat honderd Wajongers in ondersteunende functies aan de slag gaan. De CAO gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari 2012.Loonontwikkeling

Tijdens de looptijd van de CAO worden de salarissen driemaal verhoogd: 2% per 1 mei 2012, 1,5% per 1 januari 2013 en 0,5% per 1 juni 2013. Om de instroom en doorstroom te verbeteren komt er onderzoek naar stagevergoeding en worden er heldere afspraken gemaakt over de inzet van pedagogisch medewerkers in opleiding. Verder start een project gericht op gezondheidsmanagement, arbeidsmarktfitheid en vitaliteit dat handvatten biedt voor carrièreplanning en begeleiding van medewerkers. De werkgeversbijdrage ziektekosten vervalt per 1 januari 2013. De pensioeningangsdatum is aangepast aan de nieuwe ingangsdatum van de AOW.Kwaliteit en ethiek

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport van de commissie Gunning starten de partijen een project dat is gericht op kwaliteit en ethiek. Ethisch handelen, de interne aanspreekcultuur, het voorkomen van ongewenst gedrag, de beroepsattitude, versterking van de kwaliteit en de gezamenlijke rol van werknemers en leidinggevenden staan hierin centraal.Bron: Bonden


Voor akkoord klik hier