Managers in de zorg uiten hun waardering te weinig'

op .

55 procent van de zorgprofessionals vindt dat leidinggevenden te weinig blijk geven van hun waardering voor de werknemer op de werkvloer. Één op de zeven werknemers denkt er zelfs over om over te stappen naar een baan in een andere sector vanwege een gebrek aan waardering.

Managers in de zorg uiten hun waardering te weinig’
55 procent van de zorgprofessionals vindt dat leidinggevenden te weinig blijk geven van hun waardering voor de werknemer op de werkvloer. Één op de zeven werknemers denkt er zelfs over om over te stappen naar een baan in een andere sector vanwege een gebrek aan waardering.

Twintig procent van de zorgprofessionals krijgt zelfs helemaal geen waardering voor het werk dat zij doen. Wanneer men aangeeft dat men behoefte heeft aan waardering, heeft dat meestal geen effect. Dit blijkt uit een enquête die is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van PGGM onder 5403 mensen die werkzaam zijn in de zorg.
Compliment

Een klein compliment wordt het meeste gewaardeerd, vooral als deze van de patiënt afkomstig is. Maar ook als collega’s, familie of vrienden van de patiënt  een compliment geven, is dit zeer welkom. De professional ontvangt het liefste de waardering informeel.

De werknemer in de zorg wil dat de leidinggevende zich meer verdiept in wat er speelt op de werkvloer en wat er speelt bij de professionals in de zorgsector. Toch ondernemen werkernemers zelf weinig actie om meer waardering te krijgen. Er wordt wel meegedacht over het verbeteren van de afdeling en de manier van werken, maar men zoekt de verbeteringen vaak buiten zichzelf.
Debat

Tijdens een debat, georganiseerd door PGGM en het ministerie van VWS, stond Bart Blanken, CMO van PGGM stil bij de resultaten van het rapport: "Voor het behouden van bevlogenheid is waardering krijgen enorm belangrijk voor zorgmedewerkers. De helft van de respondenten is ontevreden over de hoeveelheid waardering die men krijgt van de leidinggevende. Gelukkig blijkt uit het onderzoek ook dat 9 van de 10 medewerkers wel eens een complimentje krijgt".

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten vertelde bij het debat dat werknemers in de zorg ook zelf veel invloed op hun eigen waardering hebben: "Zorgmedewerkers moeten hun werk zo kunnen doen, dat zij er trots op zijn en de cliënt tevreden is. Zorg dat zijn mensen." 
Bron: Skipr