Zorgondernemer is passief en weinig vernieuwend'

op .

Zorgondernemers scoren in vergelijking met ondernemers in andere sectoren laag op innovatief, proactief en risiconemend gedrag. Ook maken ze weinig werk van het zoeken van strategische partners en stakeholders. Dat constateren onderzoekers van de Vrije Universiteit, Syntens Innovatiecentrum en Rabobank Nederland op basis van een onderzoek onder ruim 300 ondernemers uit de gezondheidszorg.

Zorgondernemer is passief en weinig vernieuwend’
Zorgondernemers scoren in vergelijking met ondernemers in andere sectoren laag op innovatief, proactief en risiconemend gedrag. Ook maken ze weinig werk van het zoeken van strategische partners en stakeholders. Dat constateren onderzoekers van de Vrije Universiteit, Syntens Innovatiecentrum en Rabobank Nederland op basis van een onderzoek onder ruim 300 ondernemers uit de gezondheidszorg.
Volgens de onderzoekers zijn de producten en diensten die de meeste zorgondernemers op de markt zelden radicale innovaties, maar vooral kleine verbeteringen van bestaande producten of diensten. Daarbij slagen zorgondernemers er maar mondjesmaat in om potentieel interessante innovaties van buiten de zorg naar de zorgmarkt te vertalen.
Acceptatie

Wat de toepassing en verspreiding van innovaties bemoeilijkt is het feit dat zorgondernemers nauwelijks werk maken van sociale acceptatie onder een brede groep professionals. De zorgondernemer is meestal wel in staat om directe betrokkenen te overtuigen van de waarde van hun innovatie.
Partners

Volgens de onderzoekers hebben zorgondernemers ook een zeer beperkt aantal strategische partners. Het betreft hier meestal relaties met eerstelijnszorgaanbieders, zoals huisartsen en apothekers, of met verzekeringsmaatschappijen. Met lobbygroepen, belangenverenigingen of onderzoeksinstellingen heeft de zorgondernemer nauwelijks contact, terwijl deze volgens de onderzoekers kunnen bijdragen aan een bredere acceptatie van de innovatie. Ondernemers scoren ook slecht op zaken als het binnen halen van prijzen en subsidies. Dit kan het verkrijgen van legitimiteit verder bemoeilijken.
Businessmodel

Volgens de Rabobank, die de uitkomsten van het onderzoek naar zorgondernemers heeft opgenomen in de periodieke sectorprognoses, is innovatie een sleutelwoord in de discussie over de toekomst van het zorgstelsel. “Het bestaande businessmodel in de gezondheidszorg is aan verandering toe”, aldus de Rabobank. “Door vergrijzing, de toegenomen levensverwachting en een gewijzigde beleving van kwaliteit van leven is het perspectief voor de gezondheidszorg positief, maar de zorggroei leidt echter ook tot een onhoudbare kostenstijging.” Voor 2012 voorziet de Rabobank een omzetgroei van 4,8 procent voor de zorgsector, 0,3 procent meer dan afgelopen twee jaar.
Bron: Skipr