COT: veiligheid is bestuurlijk versnipperd thema

op .

Veiligheid is bestuurlijk gezien een versnipperd thema. De informatie over risico’s wordt door bestuurders zelden in samenhang bekeken, laat staan geduid. Bovendien worden veiligheidsplannen te weinig getoetst op hun haalbaarheid. Dat stellen Marco Zannoni en Dora Horjus van het instituut voor veiligheids- en crisismanagement COT

COT: veiligheid is bestuurlijk versnipperd themaVeiligheid is bestuurlijk gezien een versnipperd thema. De informatie over risico’s wordt door bestuurders zelden in samenhang bekeken, laat staan geduid. Bovendien worden veiligheidsplannen te weinig getoetst op hun haalbaarheid. Dat stellen Marco Zannoni en Dora Horjus van het instituut voor veiligheids- en crisismanagement COT.
Zannoni en Horjus constateren dat veiligheid steeds hoger op de bestuurlijke agenda komt te staan. Dit komt ondermeer door de groeiende maatschappelijke intolerantie voor fouten en risico’s. Telkens spelen er actuele kwesties op die vragen oproepen over zorg en veiligheid. Daarnaast is er ook institutionele druk die voor meer openheid over het onderwerp zorgt. Toezichthoudende instanties eisen transparantie. De aanscherping van corporate governance werkt in dezelfde richting.
Zonder duiding

Tezelfdertijd groeit als gevolg van schaalvergroting de bestuurlijke afstand tot de werkvloer. Dit maakt het lastig veiligheidsmanagement adequaat bestuurlijk te beleggen. “Op de bestuurderstafel komen onderwerpen als BHV, incidentenregistraties en het veiligheidsmanagementsysteem. In gesprekken met bestuurders constateren wij steeds weer dat het een versnipperd thema is”, aldus Zannoni en Horjus. “Er is veel informatie over risico’s en veiligheid dat de bestuurderstafel bereikt. Echter zelden in samenhang en –nog belangrijker- meestal zonder duiding.”
Uitvoeringsrealiteit

Zannoni en Horjus pleiten daarom voor een overzichtelijk bestuurlijk dashboard, dat helpt de vele informatie te duiden en de bestuurder in staat stelt waar nodig te sturen. Bestuurders moeten volgens Zannoni en Horjus ook letten op “uitvoeringsrealiteit”.  “In de praktijk zien we vaak mooie vergezichten, die bij één sessie met medewerkers niet haalbaar blijken”, aldus Zannoni en Horjus. 
Veiligheidsvisie

Zorgaanbieders zouden er daarom volgens de twee COT-medewerkers goed aan doen naast een zorgvisie eerst een veiligheidsvisie te formuleren. Hierbij gaat het niet om operationele details, maar om het vastleggen van de gewenste attitude binnen de organisatie. Een dergelijke veiligheidsvisie kan zowel zorgen voor draagvlak binnen de organisatie als functioneren als toetssteen voor het handelen op de werkvloer.
Durf

Succesvolle invoering van dergelijke maatregelen vragen wel om een actieve rol van de bestuurder, stellen Zannoni en Horjus:  “Het werkelijk steviger bestuurlijk adresseren van veiligheid vereist bestuurlijke durf en een lange adem.”
Bron: Skipr