Overleg Cao VVT nu echt van start gegaan

op .

Woensdag 21 maart zijn de onderhandelingen over de Cao VVT echt van start gegaan en donderdag 22 maart zijn de onderhandelingen voortgezet.

Overleg Cao VVT nu echt van start gegaan

Woensdag 21 maart zijn de onderhandelingen over de Cao VVT echt van start gegaan en donderdag 22 maart zijn de onderhandelingen voortgezet.

Woensdag heeft Abvakabo FNV de gelegenheid gekregen haar inzet toe te lichten, donderdag-ochtend was het de beurt aan FBZ, CNV Publieke Zaak en NU’91 om hun gezamenlijke inzet toe te lichten. Werkgevers ActiZ en BTN hebben donderdagmiddag hun inzet toegelicht.

Wederzijds zijn vragen gesteld over wat bepaalde punten in de inzet betekenen, waar oplossingen gezocht kunnen worden en waar werkgevers en werknemers gemeenschappelijke punten delen.

Alle betrokken partijen delen het standpunt dat de kwaliteit van zorg essentieel is, niet alleen in het belang van de patiënt, maar ook om werknemers in de gelegenheid te stellen hun vak met plezier uit te oefenen en de sector op de arbeidsmarkt goed te kunnen profileren.

Het verminderen van administratieve lastendruk is ook een punt dat door alle partijen wordt gedeeld.

Aanpassing van de cao aan de nieuwe vakantiewetgeving is een ander gedeeld onderwerp.Werkgevers zijn van mening dat het bieden van een marktconforme salarisstijging noodzakelijk is om hun waardering voor werknemers te tonen en hen te behouden voor de sector. Over wat een marktconforme salarisstijging is hebben zij geen concrete uitspraken gedaan.

Duidelijk is ook dat werkgevers erg veel waarde hechten aan harmonisatie van de toeslag voor onregelmatige dienst, de werktijdenregelingen en de toeslagen voor bijzondere diensten. Zij willen de verschillen, die zijn voortgevloeid uit de samenvoeging van de Cao V&V met de Cao Thuiszorg, opheffen omdat het ongelijkheid tussen werknemers geeft en een zware administratieve belasting betekent. Daarnaast willen werkgevers de vergoedingen voor onregelmatige en bijzondere diensten aanpassen aan de mate waarin werknemers flexibel inzetbaar willen zijn.

Werkgevers willen werknemers graag de mogelijkheid bieden meer invloed te hebben op hun arbeidsvoorwaardenpakket, om te kunnen komen tot maatwerk.Bij de bespreking van de wederzijdse inzetten hebben werkgevers aangegeven geschrokken te zijn van de inzet van Abvakabo FNV. Werkgevers hebben berekend dat inwilligen van de eisen van Abvakabo FNV 1 miljard euro zou kosten, 10% van de loonsom. Werkgevers vinden dat onverteerbaar en hebben Abvakabo FNV dringend verzocht hun inzet te heroverwegen, omdat werkgevers, hoewel ze graag een breed gedragen cao willen sluiten, anders geen heil zien in nader overleg met Abvakabo FNV.

FBZ, CNV Publieke Zaak en NU’91 hebben aangegeven met werkgevers de voorkeur voor een breed gedragen cao te delen en te hopen dat Abvakabo FNV haar eisen naar meer marktconforme proporties zal willen aanpassen.Op woensdag 4 april a.s. staat een nieuwe overlegronde voor de Cao VVT gepland.Bron: FBZ