AOW vanaf verjaardag

op .

De AOW wordt vanaf 1 april 2012 verstrekt vanaf de dag waarop iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. In de Cao Ziekenhuizen (en de overige zorg-cao’s) is bepaald dat de arbeidsovereenkomst ook op die dag eindigt. Het pensioen van PFZW gaat in op de eerste dag van de maand waarin men 65 jaar wordt.

De AOW wordt vanaf 1 april 2012 verstrekt vanaf de dag waarop iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. In de Cao Ziekenhuizen (en de overige zorg-cao’s)  is bepaald dat de arbeidsovereenkomst ook op die dag eindigt. Het pensioen van PFZW gaat in op de eerste dag van de maand waarin men 65 jaar wordt.

 

Aanvankelijk zou de wijziging van de ingangsdatum van de AOW per 1 januari 2012 in werking treden. De Cao Ziekenhuizen is daarop aangepast (artikel 3.1.6 lid 1). Later heeft de regering die ingangsdatum verschoven naar 1 april 2012. Daardoor is er gedurende de periode 1 januari tot 1 april enige overlap mogelijk in salaris en AOW.

 

Vanaf 1 april sluiten de datum waarop het dienstverband volgens de Cao Ziekenhuizen eindigt en de AOW ingaat op elkaar aan. Alleen de ingangsdatum van het ouderdomspensioen van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) blijft gehandhaafd op de eerste dag van de maand waarin men 65 jaar wordt. Dat komt omdat de meeste pensioenfondsen niet op deze korte termijn hun pensioenregelingen kunnen aanpassen.


Uitstel einde dienstverband bij 65 jaar

Werkgever en werknemer kunnen ook samen afspreken dat het dienstverband op later tijdstip eindigt dan de pensioengerechtigde leeftijd. Die afspraak moet gemaakt zijn voordat de pensioengerechtigde leeftijd bereikt is. De werknemer kan er ook voor kiezen om het ouderdomspensioen op een later tijdstip te laten ingaan.


Bron: NVZ