Verzekeraars moeten helderder zijn over vergoedingen

op .

Zorgverzekeraars moeten helderder zijn over de doorlooptijden bij de vergoeding van declaraties en toestemming voor het krijgen van zorg. Deze aanbeveling doet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar aanleiding van haar Thematisch onderzoek Zorgplicht.

Verzekeraars moeten helderder zijn over vergoedingen
Zorgverzekeraars moeten helderder zijn over de doorlooptijden bij de vergoeding van declaraties en toestemming voor het krijgen van zorg. Deze aanbeveling doet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar aanleiding van haar Thematisch onderzoek Zorgplicht.

Voor verzekerden is namelijk niet altijd duidelijk wanneer hun declaratie betaald wordt en hoe lang het duurt voor zij weten of ze een behandeling mogen ondergaan.
Transparantie

In de polisvoorwaarden van iedere zorgverzekering staat voor welk type zorg toestemming vooraf nodig is van de verzekeraar. Hoe lang het duurt om deze toestemming te verkrijgen, verschilt per verzekeraar en varieert. Bijvoorbeeld in de mondzorg duurt het tussen de 3 tot 13 werkdagen voordat de cliënt toestemming krijgt. De NZa doet een beroep op alle zorgverzekeraars om hun reactietermijn transparant te maken.
Op de vingers getikt

Heeft een verzekerde eenmaal toestemming en stapt deze vervolgens over naar een andere zorgverzekeraar, dan moet die de toestemming overnemen. Niet alle verzekeraars doen dit in alle gevallen, zo blijkt uit het onderzoek. Elf zorgverzekeraars ontvingen hiervoor een handhavingsmaatregel van de NZa.

Als verzekeraars geen toestemming geven aan hun verzekerde om bepaalde zorg of vergoeding van zorg te krijgen, dan moeten ze in hun afwijzingsbrief aangeven op welk artikel uit de polisvoorwaarden ze dat baseren. Acht verzekeraars doen dit niet altijd of niet volledig. De NZa legt ook hen een handhavingsmaatregel op.
Bron: Skipr