Staatssecretaris wil meer verpleegkundigen in ouderenzorg

op .

Het ministerie van VWS wil meer verpleegkundigen aantrekken in de ouderenzorg. Een nieuwe uitstroomvariant gericht op ouderen met specifieke gezondheidsproblemen, een pilot gericht op excellente ouderenzorg en een onderzoek naar evidence based practice in het verpleeghuis moeten daar aan bijdragen.

Staatssecretaris wil meer verpleegkundigen in ouderenzorg
Het ministerie van VWS wil meer verpleegkundigen aantrekken in de ouderenzorg. Een nieuwe uitstroomvariant gericht op ouderen met specifieke gezondheidsproblemen, een pilot gericht op excellente ouderenzorg en een onderzoek naar evidence based practice in het verpleeghuis moeten daar aan bijdragen.
Om meer verpleegkundigen aan te trekken in de ouderenzorg is het cruciaal dat de noodzakelijke ruimte en verantwoordelijkheid aan de verpleegkundigen wordt (terug) gegeven, schrijft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten in een brief aan de Tweede Kamer. Om dit te bereiken wordt er momenteel gewerkt aan verschillende projecten die inzetten op een optimale benutting van verpleegkundigen in de ouderzorg.Nieuwe uitstroomvariant

Zo is zorgorganisatie Actiz bezig om ongeveer 240 hbo-vgg-ers klaar te stomen voor de praktijk in de ouderenzorg. In de opleiding hbo verpleegkunde is een uitstroomvariant ontwikkeld gericht op ouderen met specifieke gezondheidsproblemen, zoals ouderen met dementie en ouderen met een complexe problematiek. Deze nieuwe uitstroomrichting wordt in samenwerking met diverse hbo verpleegkunde opleidingen en zorginstellingen verder tot stand gebracht.Excellente verpleegkundigen in ouderenzorg

Ook loopt er een pilot specifiek gericht op de inzet en mix van verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg. Dit project is een uitwerking van het Convenant Investeringen Langdurige Zorg 2011- 2015, waarbij V&VN als medeondertekenaar betrokken is. Toegespitste opleidingsmogelijkheden en de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen aan bed moeten ‘de excellente verpleegkundigen’ voor de ouderenzorg behouden. De staatssecretaris noemt het daarbij wezenlijk dat het geluid van de verpleegkundigen in het management wordt gehoord en wordt verstaan.EBP in het verpleeghuis

Daarnaast is in december 2011 een onderzoek gestart aan de Universiteit van Maastricht dat focust met name op de rol van verpleegkundigen in verpleeghuizen en beoogt hun werk effectiever en meer evidence based te maken. Ook wordt ingezet op het verbeteren van de expertise en leiderschapskwaliteiten. De staatssecretaris wil de verpleegkundigen op de werkvloer te (her)introduceren zodat ze als rolmodel dienen voor hun collega’s en wetenschappelijke kennis kunnen aandragen. Op deze manier wordt de kwaliteit van zorg aan ouderen in verpleeghuizen verbeterd.Bron: Rijksoverheid