Financiering vastgoed zorg slaat nieuwe weg in'

op .

De wijze waarop zorginstellingen hun vastgoed financieren zal in de toekomst ingrijpend wijzigen. Nieuwe partijen zoals institutionele beleggers zullen hun plaats op de markt gaan innemen. Dit stelt Rabobank-directeur Michel van Schaik

‘Financiering vastgoed zorg slaat nieuwe weg in’De wijze waarop zorginstellingen hun vastgoed financieren zal in de toekomst ingrijpend wijzigen. Nieuwe partijen zoals institutionele beleggers zullen hun plaats op de markt gaan innemen. Dit stelt Rabobank-directeur Michel van Schaik.
Ronde tafel bijeenkomst

Hij sprak op een ronde tafel bijeenkomst georganiseerd door Vitaal ZorgVast en de Rabobank ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van Vitaal ZorgVast. Raden van bestuur van ziekenhuizen, VVT instellingen en woningbouw corporaties bogen zich hier over nieuwe vormen van vastgoed financiering in de zorg.
Terughoudendheid banken

“Banken zullen terughoudend zijn om naast de financiering van de exploitatie ook de hele vastgoedfinanciering van een instelling voor hun rekening te blijven nemen. Het hogere risicoprofiel van zorgbedrijven én de beperkte beschikbaarheid van lange funding als gevolg van nieuwe regelgeving voor de banken (Basel III) zijn daarvan de oorzaak”, aldus Van Schaik.
Vastgoed huren van belegger

Door vastgoed te huren van een belegger kan een zorginstelling de schuldenlast beperkten. Ook de risico’s van vastgoedontwikkeling en financiering kunnen aan een professionele partij worden overgedragen. De bank ziet dit als een gunstige ontwikkeling aldus Van Schaik, omdat daarmee een bredere fundingbasis ontstaat voor de zorgsector.

Vitaal ZorgVast heeft al positieve ervaringen opgedaan met het ontwikkelen van zorgvastgoed en het vervolgens onderbrengen bij Syntrus Achmea. Deze belegger, die met succes een zorgvastgoedfonds heeft gecreëerd, deelde zijn ervaringen aan de ronde tafel.
Kroonjuwelen

Sommigen zorgbestuurders zien risico's in het uitbesteden van een primair bedrijfsmiddel als vastgoed. Anderen zien juist ruimte ontstaan als een professionele partij op goede condities het totale beheer op zich neemt. De aarzeling van instellingen om de 'kroonjuwelen' te verkopen, kan volgens de ervaring van Vitaal ZorgVast worden ondervangen met een vooraf afgesproken terugkoopoptie.
Vitaal ZorgVast

Vitaal ZorgVast, onderdeel van BAM Utiliteitsbouw, is een duurzame vastgoedontwikkelaar voor de Nederlandse zorgsector. Zij ondersteunt haar relaties bij het uitdenken en implementeren van strategisch vastgoedbeleid om vervolgens in samenwerking te komen tot innovatieve huisvestingsconcepten. Vitaal ZorgVast optimaliseert de financiering van de zorghuisvesting en participeert desgewenst op risico.
Bron: Skipr