Zorgwerkgever wil MBO-verpleegkundige behouden

op .

Werkgevers in de zorg verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) zijn kritisch over de plannen voor nieuwe beroepsprofielen voor de verplegende en verzorgende beroepen. De zorgwerkgevers vinden met name het voorstel om de functie van MBO-verpleegkundige te schrappen “een onvoldragen keuze die onvoldoende aansluit bij de te verwachten ontwikkelingen in de zorg en op de arbeidsmarkt”.

Zorgwerkgever wil MBO-verpleegkundige behoudenWerkgevers in de zorg verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) zijn kritisch over de plannen voor nieuwe beroepsprofielen voor de verplegende en verzorgende beroepen. De zorgwerkgevers vinden met name het voorstel om de functie van MBO-verpleegkundige te schrappen “een onvoldragen keuze die onvoldoende aansluit bij de te verwachten ontwikkelingen in de zorg en op de arbeidsmarkt”.
De plannen voor de nieuwe beroepsprofielen zijn op 8 maart door beroepsvereniging V&VN gepresenteerd. De stuurgroep V&V2020 stelt ondermeer voor om in de toekomst verpleegkundigen alleen nog op HBO-niveau op te leiden. De stuurgroep wil de vierjarige opleiding tot MBO-verpleegkundige schrappen en omvormen tot een driejarige MBO-opleiding tot zorgkundige.
Mix

“Hervormingen zijn nodig als antwoord op de groeiende vraag naar meer en complexere zorg”, aldus stuurgroepvoorzitter Pauline Meurs. “Een afgewogen mix van verpleegkundig specialisten met een master, verpleegkundigen met een HBO-opleiding en zorgkundigen met een MBO-opleiding bieden de basis voor de zorg van de toekomst.”
Lichtvaardig

De BoZ noemt de voorgenomen downgrading van MBO-verpleegkundigen “slecht nieuws”.  “Deze keuze doet geen recht aan de positie die MBO-verleegkundigen zich de afgelopen jaren hebben verworven”, aldus de BoZ. “In de zorg zijn in de toekomst op alle niveaus heel veel nieuwe verplegenden en verzorgenden nodig. Daarin past niet het lichtvaardig schrappen van de MBO-opleiding tot verpleegkundige. De stuurgroep heeft onvoldoende oog gehad voor de gevolgen voor de arbeidsmarkt. Daar waar de vraag blijft mag je het aanbod niet zomaar laten wegvallen. Daarbij speelt dat er aanzienlijk minder HBO dan MBO-verpleegkundigen van de opleidingen komen.”
Herkenbaar

Eerder al liet ook vakbond Abvakabo FNV zich kritisch uit over de plannen van de stuurgroep V&V2020. De BoZ vindt dat er ook in de toekomst ruimte moet zijn voor een vierjarige MBO-opleiding, waarin de term verpleegkundige herkenbaar is. Deze titel van basisverpleegkundige zou wat de BoZ betreft beschermd moeten worden door de wet BIG.

De BoZ is het wel met de stuurgroep eens dat er meer onderscheid moet komen tussen MBO- en HBO-verpleegkundigen. Het aangescherpte profiel van de HBO-verpleegkundige is hiertoe wat de BoZ betreft een goede aanzet.
Bron: Skipr