Nieuwe beroepsprofielen gepresenteerd

op .

Vanmorgen presenteerde V&V2020 de nieuwe, toekomstbestendige beroepsprofielen voor verpleegkundigen in 2020: de verpleegkundige, de verpleegkundig specialist en de zorgkundige. In de voorstellen is de verpleegkundige hbo-opgeleid en zal de mbo-verpleegkundige zorgkundige heten.

Nieuwe beroepsprofielen gepresenteerd
Vanmorgen presenteerde V&V2020 de nieuwe, toekomstbestendige beroepsprofielen voor verpleegkundigen in 2020: de verpleegkundige, de verpleegkundig specialist en de zorgkundige. In de voorstellen is de verpleegkundige hbo-opgeleid en zal de mbo-verpleegkundige zorgkundige heten.
De Stuurgroep V&V2020 presenteerde en overhandigde de nieuwe beroepsprofielen vanmorgen aan minister Schippers van VWS. Hoogleraar Verplegingswetenschap Marieke Schuurmans sprak van een historische dag: 'De dag dat verzorgenden en verpleegkundigen hun verantwoordelijkheid namen voor de toekomst van de gezondheidszorg. Ik ben heel trots op deze beroepsprofielen voor verpleegkundigen en verzorgenden. Het is een eer ze te mogen overhandigen aan minister Schippers en aan beroepsvereniging V&VN.'Nek uitsteken

Minister Schippers zei dat er weinig beroepsgroepen zijn die zoveel betrokkenheid tonen bij hun vak als verpleegkundigen en verzorgenden. Tijdens de overhandiging sprak ze: 'U hebt echt uw nek uitgestoken, u hebt laten zien hoe u uw toekomst ziet en dat serieus doordacht. Vandaag is een goed begin. Laten we zo doorgaan, in het belang van de patiënt en een goede gezondheidszorg in de toekomst.'Project V&V2020

Het project V&V2020 liep de afgelopen anderhalf jaar en had als belangrijkste doel het ontwikkelen van de nieuwe, toekomstbestendige beroepsprofielen voor de huidige verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Grote veranderingen in de zorg, zoals een snel groeiend aantal ouderen en chronisch zieken met een complexe zorgvraag en comorbiditeit, vroegen volgens de projectgroep nadrukkelijk om een nieuw beroepenhuis, met nieuwe beroepsprofielen.Met de wijziging van de beroepsprofielen wordt bovendien gehoor gegeven aan de opdracht van de minister van VWS duidelijker onderscheid te maken tussen de niveaus 4 en 5. Als het aan de Stuurgroep V&V2020 ligt komt dat onderscheid er: volgens de nieuwe beroepsprofielen heeft de verpleegkundige in 2020 standaard een hbo-bachelor diploma, en heet de huidige mbo-verpleegkundige (niveau 4) vanaf dan een zorgkundige. De voorgestelde beroepsstructuur betekent onder meer dat de zorgkundige niet meer onder het tuchtrecht van de Wet BIG zal vallen.Het is nog niet zover

In het project is niet het bestaande, maar het jaar 2020 als leidraad gekozen. Er moet nog flink aantal gerichte stappen worden gezet, wil alles definitief worden. Naast wettelijke wijzigingen moeten de plannen concreter worden gemaakt, en moeten de voorgestelde beroepsprofielen worden vertaald in de opleidingen en curricula. Mocht alles doorgaan, dan zal de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep van vandaag stap voor stap – met behoud van positie – de overgang maken naar een nieuwe beroepenstructuur. Voor de huidige verpleegkundigen, zowel niveau 4 als 5, verandert er dus niets.Verbetering kwaliteit

Het congres V&V2020 was volledig uitverkocht en stond geheel in het teken van de toekomst van de zorg en van de verpleegkundige en verzorgende beroepen. Pauline Meurs van de Stuurgroep van V&V2020 vond het een grote eer om dit project te mogen voorzitten. ‘Met het aanbieden van de profielen aan de minister van VWS en aan V&VN is een eerste stap gezet. Vele stappen zullen hopelijk volgen gericht op het behouden en versterken van de kwaliteit en positie van verpleegkundigen en verzorgenden op alle sectoren van de gezondheidszorg. Uiteindelijk is dat de kern van dit project: de verbetering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening, een opwaardering van de opleidingen en een passende inzet van verpleegkundigen en verzorgenden opdat optimaal gebruik wordt gemaakt van hun capaciteiten, kennis en ervaring.’
Bron: Nursing