Sluiting kleine ziekenhuizen verhoogt babysterfte

op .

Sluiting van de verloskunde in de tien kleinste algemene ziekenhuizen leidt tot 10 procent meer babysterfte onder de betrokken zwangere vrouwen. Dat becijferen onderzoekers van het Erasmus MC.

Sluiting kleine ziekenhuizen verhoogt babysterfte


Sluiting van de verloskunde in de tien kleinste algemene ziekenhuizen leidt tot 10 procent meer babysterfte onder de betrokken zwangere vrouwen. Dat becijferen onderzoekers van het Erasmus MC.

De onderzoekers bekeken in opdracht van de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) twee scenario’s. In het eerste verdwijnt de verloskunde uit de tien ziekenhuizen met het minste aantal bevallingen per jaar. Dit leidt tot een sterk verhoogde reistijd, temeer daar deze ziekenhuizen veelal in de periferie liggen, waar weinig alternatieven voorhanden zijn.
Reistijd

Volgens de onderzoekers betekent sluiting van de kleinste ziekenhuizen buiten de Randstad een stijging van de gemiddelde reistijd van 14 naar 23 minuten.  Het aandeel zwangeren dat langer dan 20 minuten reist stijgt van 25 procent naar 67 procent. Voor algemene ziekenhuizen in de Randstad stijgt de gemiddelde reistijd van 11 naar 15 minuten. Het aantal zwangeren dat langer dan 20 minuten moet reizen stijgt van 5 naar 11 procent.
Sterftekans

Mede door deze toegenomen reistijd groeit ook de babysterfte, zo stellen de onderzoekers. Deze babysterfte bedraagt onder de bijna 62 duizend zwangere vrouwen die de tien kleinste ziekenhuizen nu bedienen 210.  Concentratie van de verloskundige zorg leidt tot 231 sterfgevallen, een stijging van 10 procent. De onderzoekers noemen het opvallend dat de grootste sterftetoename onder laag risicozwangeren zit. De sterftekans neemt met name buiten kantooruren toe.
Gunstig

Het tweede scenario dat de onderzoekers hebben onderzocht kent beduidend betere uitkomsten. Bij dit scenario wordt nadrukkelijk gekeken naar de geografische spreiding van de ziekenhuizen. Wanneer omvang het leidende principe is worden rurale gebieden namelijk onevenredig hard getroffen, omdat dit zou betekenen dat meerdere ziekenhuizen in een bepaalde regio hun verloskundige zorg moeten afstoten met navenante effecten voor de reistijden. Wordt de gelijktijdige sluiting van meerdere ziekenhuizen vermeden dan neemt de sterfte juist licht af. 
Geen relatie

Een andere opmerkelijke bevinding is dat er volgens de onderzoekers geen directe relatie is tussen schaalgrootte en kwaliteit. “Kleine SAZ-ziekenhuizen doen het relatief goed”, aldus de onderzoekers. “De relatie met schaalomvang is niet simpel: groter=beter.”  Het bestaan van “uitstekende kleine ziekenhuizen” toont volgens de onderzoekers aan dat “het zondermeer sluiten van de kleinste ziekenhuizen” niet automatisch leidt tot optimale verloskundige zorg.
Risicogradering

De onderzoekers constateren tevens dat het schort aan een heldere werkverdeling tussen grote en kleine ziekenhuizen. Beide ziekenhuizen blijken vrijwel dezelfde doelgroep te bedienen, ongeacht de complexiteit van de zwangerschap. De onderzoekers noemen deze bevinding “verrassend”. “Ook door ons werd uitgegaan van een zekere risicogradering naar omvang van het ziekenhuis”, aldus de onderzoekers. “Dat bleek niet het geval.” 
Bron: Skipr