Geen WW-korting meer op deeltijdpensioen.

op .

Geen WW-korting meer op deeltijdpensioen.
Ouderen die in deeltijd werken en daarnaast deeltijdpensioen ontvangen, hoeven niet meer te vrezen dat bij ontslag hun pensioeninkomsten in mindering wordt gebracht op de ww-uitkering.

Dit heeft Minister Kamp onlangs laten weten. Per 1 maart gaat er een nieuwe regeling in die mensen hiertegen beschermt. De regeling geldt zowel voor nieuwe als oude zaken.

Dit betekent dat oudere deeltijders recht blijven houden op de werkeloosheidsuitkering voor het deel dat ze werkten, ook al hebben ze inkomen uit pensioen. Het kabinetsbesluit is erop gericht mensen langer door te laten werken.
Bron: bonden