NZa kapittelt verzekeraars wegens lakse controles

op .

Zorgverzekeraars houden onvoldoende controle op de zorg die zorgaanbieders leveren. Niet alleen verzuimen zorgverzekeraars tijdig te controleren of gedeclareerde zorg wel echt geleverd is, ook de omvang van de zogeheten materiële controles is te beperkt. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

NZa kapittelt verzekeraars wegens lakse controlesZorgverzekeraars houden onvoldoende controle op de zorg die zorgaanbieders leveren. Niet alleen verzuimen zorgverzekeraars tijdig te controleren of gedeclareerde zorg wel echt geleverd is, ook de omvang van de zogeheten materiële controles is te beperkt. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
De NZa vindt daarnaast dat zorgverzekeraars de informatie van verschillende zorgaanbieders vaker moet spiegelen om op die manier opvallendheden te ontdekken. Bovendien schort het aan de regie over controles. Die vinden volgens de NZa nu op verschillende plekken plaats, waardoor de samenhang niet optimaal is. Daarnaast zouden verzekeraars overwegingen rond gepast gebruik van zorg meer bij hun zorginkoop en risicoanalyses moeten betrekken.
Aanwijzingen

De NZa deed vorig jaar al enkele verbetersuggesties aan verzekeraars. De marktmeester voor de zorg constateert nu dat “ze die onvoldoende snel op te pakken”. Om deze reden krijgen vijf zorgverzekeraars van de NZa de opdracht om te laten zien hoe zij hun materiële controles gaan verbeteren. Vier zorgverzekeraars krijgen een aanwijzing voor geconstateerde onjuistheden in hun verantwoording of bestuursverklaring.
Kostenstijging

Volgens de NZa kunnen de zorgkosten onnodig oplopen als gevolg van de falende controles. Als veel mensen zorg krijgen die eigenlijk niet nodig is, of waar een andere behandeling passender voor is, leidt dit tot vermijdbare zorgkostenstijgingen.
Bron: Skipr