Verpleeghuis niet populair bij hbo-studenten

op .

Slechts vijf procent van de hbo-studenten wil een baan in een verpleeghuis. Ze vinden het werk niet complex en divers genoeg. Ook vrezen ze de volgens hen slechte financiële situatie van de sector. Dat meldt TVZ, Tijdschrift voor Verpleegkundigen.

Verpleeghuis niet populair bij hbo-studenten
Slechts vijf procent van de hbo-studenten wil een baan in een verpleeghuis. Ze vinden het werk niet complex en divers genoeg. Ook vrezen ze de volgens hen slechte financiële situatie van de sector. Dat meldt TVZ, Tijdschrift voor Verpleegkundigen.
Astrid ten Have, directeur Aveant, Remco Coppoolse en Annick Bakker van Hogeschool Utrecht voerden een kleinschalige enquête uit onder 80 studenten van de LAG (opleiding Management in de Zorg - Leefstijl, Arbeid en Gezondheid) en 320 studenten hbo-v van Hogeschool Utrecht. Daaruit blijkt dat de hbo-studenten een overwegend negatief beeld hebben van werken in een verpleeghuis, meldt TVZ.
Negatieve ideeën

Zij denken onder meer dat verpleeghuizen genoegen nemen met helpenden en verzorgenden en dat hbo-afgestudeerden hetzelfde werk zouden doen. Verder vinden zij het werk niet voldoende complex en divers, het salaris te laag en de doelgroep niet interessant. Uit de enquete blijkt dat zij geen duidelijk beeld hebben van de mogelijkheden als hoger opgeleide in een verpleeghuis.
Pluspunten

De vijf procent die wel in een verpleeghuis zou willen werken, noemt als redenen dat het werk hen voldoening brengt. Zij zien het onder meer als een uitdaging om de kwaliteit te verbeteren. Ook noemen zij een bijdrage leveren aan ontwikkeling en innovatie. Verder zien zij de mogelijkheid tot een coördinerende functie en noemen ze de grote werkgelegenheid een pluspunt.
Beeldvorming

De onderzoekers adviseren naar aanleiding van de resultaten om studenten beter te informeren over de werkzaamheden in de zorginstellingen en de ontwikkelingen daarin. Daarnaast bevelen zij onderzoek aan hoe het imago van de ouderenzorg kan worden verbeterd. Concrete aangrijpingspunten voor ‘quick wins' op dit gebied zijn gebruikmaken van bestaande of nieuw op te zetten proeftuinen, waar snel op de beeldvorming van studenten kan worden ingespeeld. Voorbeelden daarvan zijn een leerafdeling binnen een verpleeghuis, of door middel van het verhogen van de complexiteit van de stage van de hbo-v en LAG-studenten.
Bron: TVZ