Medewerkerstevredenheidsonderzoeken GGZ

op .

Het O&O-fonds GGZ heeft met Effectory prijsafspraken gemaakt voor het uitvoeren van medewerkerstevredenheidsonderzoeken in ggz-instellingen

Medewerkerstevredenheidsonderzoeken GGZ
Het O&O-fonds GGZ heeft met Effectory prijsafspraken gemaakt voor het uitvoeren van medewerkerstevredenheidsonderzoeken in ggz-instellingen.Inhoud

Met deze prijsafspraken wordt beoogd, dat zo veel mogelijk ggz-instellingen (regelmatig) een medewerkerstevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Elke deelnemende instelling ontvangt van Effectory na afloop van het onderzoek een benchmark, waarbij de eigen resultaten vergeleken worden met de gemiddelden uit de branche.Doel


Aan de hand van de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken kunnen instellingen aan de slag met het verbeteren van hun HRM-beleid. Dit is van belang voor instroom en behoud van medewerkers.Projectperiode

DoorlopendUitvoerder

Effectory BV. Voor meer informatie: www.effectory.com, telefoon (020) 305 01 00.Resultaten benchmark medewerkerstevredenheid 2011

Achtergrond

In de brancherapportage ggz zijn alle organisaties opgenomen die gemeten hebben tussen januari 2011 en januari 2012. In totaal zijn 31 organisaties opgenomen, waarvan 19 ggz-instellingen en 12 RIBW-instellingen. De vragenlijst is (digitaal of schriftelijk) afgenomen onder 26434 medewerkers, waarvan 17372 hebben gerespondeerd (65,7%). De respons valt nu hoger uit dan in 2010 (62,4%).Het brancherapport geeft een complete weergave van de huidige werkbeleving weer, waarbij de scores vergeleken worden met de vorige meting (2010), de benchmark Zorg en de Nationale Tevredenheidsindex (NTi). Daarnaast zijn de resultaten ggz 2011 uitgesplitst naar ggz-instellingen en RIBW-instellingen en afgezet tegen de vorige meting 2010. De resultaten van de RIBW-instellingen hebben een positieve invloed op de totaalscores in de ggz. In deze samenvatting wordt vooral ingegaan op de scores van de totale ggz.Resultaten

De score op algemene tevredenheid (7,1) is toegenomen ten opzichte van 2010 (6,9). De tevredenheid binnen de ggz is toegenomen, alhoewel deze (nog steeds) lager ligt dan de benchmark Zorg en NTi.De betrokkenheid bij de organisatie is toegenomen (van 6,8 naar 7,2). Men voelt zich nu meer passen bij de organisatie, kan zich meer vinden in de doelstellingen van de organisatie en ervaart meer waardering vanuit de organisatie ten opzichte van 2010. De loyaliteit aan de organisatie neemt toe, terwijl de baanzekerheid sterk afneemt.De klantgerichtheid heeft meer prioriteit gekregen binnen de organisatie (van 6,4 naar 6,6), daarentegen ervaart men de eigen afdeling/team minder klantgericht (van 7,5 naar 7,4). De scores op klantgerichtheid liggen voor de ggz nog beduidend lager dan de benchmark Zorg en NTi.De thema’s rolduidelijkheid (6,2) en efficiëntie (6,2) blijven achterliggen op de benchmark Zorg en NTi. De score op het thema efficiëntie is wel gestegen ten opzichte van 2010 (van 6,0 naar 6,2).De tevredenheid over de ontwikkelingsmogelijkheden is ietwat afgenomen (van 6,2 naar 6,1). Met name de tevredenheid over de doorgroeimogelijkheden is gedaald. De score is nu overeenkomstig met de benchmark Zorg en NTi.De resultaten uitgesplitst naar de achtergrondvariabele lengte dienstverband, laten zien dat medewerkers die minder dan 3 jaar werkzaam zijn binnen de ggz-sector het meest tevreden zijn en dat medewerkers die langer dan 6 jaar werkzaam zijn het meest kritisch zijn naar de organisatie.Samengevat

Thema’s die hoger of gelijk scoren aan de benchmark Zorg zijn: veranderingsbereidheid, verzuimbestendigheid, werksfeer, leiderschap en prestatie.Thema’s die minder goed scoren dan de benchmark Zorg zijn: tevredenheid, motivatie, betrokkenheid, engagement, loyaliteit, verloopbestendigheid, rolduidelijkheid, effectiviteit, efficiëntie, productiviteit en klantgerichtheid.Onderwerpen die hoger of gelijk scoren aan de vorige meting zijn: algemene tevredenheid, werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, collega’s, leidinggevende, organisatie en beloning.

Alleen het onderwerp 'ontwikkeling' is achteruitgegaan.Onderwerpen die hoger of gelijk scoren aan de benchmark zorg zijn: werkzaamheden, collega’s, leidinggevende, organisatie en beloning.Onderwerpen die minder goed scoren dan de benchmark Zorg zijn: algemene tevredenheid, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden.Onderwerpen die hoger of gelijk scoren aan de benchmark NTi zijn: collega’s en leidinggevende.Onderwerpen die minder goed scoren dan de benchmark NTi zijn: algemene tevredenheid, werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, organisatie, ontwikkelingsmogelijkheden en beloning.Bron: GGZ