Veldpartijen presenteren visie op zorg in de buurt

op .

Veldpartijen in de eerstelijn, waaronder ActiZ, bundelen hun krachten. In het 'Pact van Garderen' spreken zij hun gezamenlijke ambitie uit voor ‘de beste zorg in de buurt’ in Europa.

Veldpartijen presenteren visie op zorg in de buurt
Veldpartijen in de eerstelijn, waaronder ActiZ, bundelen hun krachten. In het 'Pact van Garderen' spreken zij hun gezamenlijke ambitie uit voor ‘de beste zorg in de buurt’ in Europa. Sleutelwoorden zijn samenwerking, taakverdeling en coördinatie van de zorg in de buurt. Ook willen de partijen een praktische vertaling van de visie voor zorgverleners en patiënten in de eerstelijn.ActiZ, KNMP, KNOV, LHV, LVE, NMT, V&VN, en de fysiotherapeuten zijn het eens over de volgende uitgangspunten voor de beste zorg in de buurt:

•    De zorg in de buurt is afgestemd op de wensen en noden van de populatie patiënten/cliënten

•    De zorg in de buurt wordt gegeven naar de menselijke maat

•    De zorg in de buurt is van hoge kwaliteit, de professionele standaard is daarbij leidend

•    De zorg in de buurt is bereikbaar en beschikbaar voor alle burgers

•    De zorg in de buurt is duidelijk gedefinieerd

•    De zorg in de buurt is doelmatig en betaalbaar

•    De zorg in de buurt is afgestemd en onderling gecommuniceerd als zij door meerdere zorgverleners aan een patiënt wordt geleverdDeze uitgangspunten worden verder uitgewerkt en geconcretiseerd in onder andere praktische handreikingen en een publicatie van de gids ‘Zorg in de buurt: wie doet wat en hoe’, om de taakverdeling voor de patiënt te duiden. Voor een verdere uitwerking zien de partijen ook een belangrijke rol weggelegd voor overheid, NZa, NMa en verzekeraars.Bron: ActiZ