Verpleegkundigen moeten op hun woorden letten

op .

De patiënt hoort alles. Daarom moet bij de centrale balie van een afdeling in het ziekenhuis meer worden gelet op privacy, respect en professionaliteit bij hoorbare conversaties. Dat stellen Tilburgse onderzoekers in TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen.

Verpleegkundigen moeten op hun woorden lettenDe patiënt hoort alles. Daarom moet bij de centrale balie van een afdeling in het ziekenhuis meer worden gelet op privacy, respect en professionaliteit bij hoorbare conversaties. Dat stellen Tilburgse onderzoekers in TvZ Tijdschrift voor verpleegkundigen.
Gert Olthuis, onderzoeker van de Universiteit van Tilburg, en vier verpleegkundigen van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg voerden een kleinschalig onderzoek uit naar wat patiënten op de afdeling horen. Hiertoe onderzochten zij de interacties rond de centrale balie van een verpleegafdeling in een algemeen ziekenhuis. Daaruit blijkt dat het op een afdeling nauwelijks stil is.
Privacy

Behalve geluidsoverlast voor de patiënt deden zij een aantal andere constateringen. De privacy van patiënten wordt regelmatig geschonden. Zo vingen de verpleegkundigen mededelingen op over de bloedgegevens van een patiënt die met naam werd genoemd, werd gesproken over iemands gezinsvoogd, en hoorden ze een arts zich hardop afvragen of een patiënt al op de hoogte is van de diagnose. Ook worden patiënten soms minder respectvol aangeduid in conversaties tussen professionals onderling.
Aandachtspunten

Olthuis en de verpleegkundigen stellen in TVZ dat de collegiale interactie rond de centrale balie van een afdeling anders ingericht moet worden. De patiënt heeft vaak weinig momenten van rust en stilte. Het geluid van werkzaamheden en onderlinge conversatie overheerst. Daarom doen zij een aantal aanbevelingen:

- Overleg aan de balie dient kort en bondig te zijn; lange overdachten of uitgebreid werkoverleg dient elders te gebeuren;

- privacygevoelige informatie moet nooit aan de balie worden uitgewisseld.

- De werkzaamheden die achter de balie thuis horen (telefoneren, ponsen, patiënten te woord staan etc.) vragen om een uitvoering waarbij medewerkers zich bewust zijn van (niet-zichtbare) patiënten op nabij gelegen kamers.
Bron: Skipr