Tweedelijns GGZ stapt over op prestatiebekostiging

op .

Per 2013 stapt de tweedelijns curatieve GGZ over op prestatiebekostiging. Hierdoor worden de administratieve lasten van GGZ-instellingen gehalveerd. Prestatiebekostiging is persoonsgebonden en stimuleert daarmee het bieden van goede en doelmatige zorg voor de patiënt: in de buurt als dat kan, in de gespecialiseerde GGZ als dat moet.

Tweedelijns GGZ stapt over op prestatiebekostiging
Per 2013 stapt de tweedelijns curatieve GGZ over op prestatiebekostiging. Hierdoor worden de administratieve lasten van GGZ-instellingen gehalveerd. Prestatiebekostiging is persoonsgebonden en stimuleert daarmee het bieden van goede en doelmatige zorg voor de patiënt: in de buurt als dat kan, in de gespecialiseerde GGZ als dat moet.

Minister Edith Schippers (VWS) informeert vandaag in een brief de Tweede Kamer over de invoering van prestatiebekostiging in de GGZ. De invoering van prestatiebekostiging is onderdeel van integrale bestuurlijke afspraken over een brede inhoudelijke beleidsagenda, die Schippers met de GGZ-sector, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars aan het maken is.
Op dit moment zit de GGZ-sector vast tussen twee systemen. Gebudgetteerde instellingen worden gefinancierd via de budgetsystematiek, terwijl ze sinds 2008 tegelijkertijd declareren op basis van diagnose behandelingcombinaties (dbc’s). Een klein deel van de zorgaanbieders heeft al wel prestatiebekostiging. Voor instellingen en verzekeraars levert dit een ongelijk en ondoorzichtig speelveld op. Bovendien hebben instellingen hierdoor last van een dubbele administratie. Schippers wil hier een eind aan maken.
Door invoering van prestatiebekostiging worden instellingen geprikkeld zich van elkaar te gaan onderscheiden en transparant te zijn over de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling. Door de invoering van zogenaamde ‘bandbreedtetarieven’ nemen daarnaast de mogelijkheden toe om te onderhandelen over de prijs van de behandeling. Door dit alles krijgen verzekeraars steeds meer mogelijkheden om scherp zorg in te kopen op basis van de prijs en kwaliteit van de behandeling.
Invoering van prestatiebekostiging moet verantwoord en behoedzaam gebeuren. Abrupte veranderingen in opbrengsten die alleen een gevolg zijn van de overstap van budgettering naar prestatiebekostiging wil Schippers voorkomen. Om die reden wordt 2013 een overgangsjaar, waarin voor instellingen het verschil van wat zij onder het oude en wat onder het nieuwe systeem bekostigd zouden krijgen wordt gedempt.
Bron: VWS