Extra opleidingsplaatsen verpleegkundig specialist

op .

Er komen 300 extra opleidingsplaatsen voor verpleegkundig specialisten en physician assistants. De ministerraad heeft hier vrijdag mee ingestemd op voorstel van minister Schippers van VWS en staatssecretaris Zijlstra van OCW.

Extra opleidingsplaatsen verpleegkundig specialist


Er komen 300 extra opleidingsplaatsen voor verpleegkundig specialisten en physician assistants. De ministerraad heeft hier vrijdag mee ingestemd op voorstel van minister Schippers van VWS en staatssecretaris Zijlstra van OCW.


Ophoging opleidingsplaatsen

De ophoging verloopt in twee stappen. In het opleidingsjaar 2012/2013 wordt het huidige aantal van 400 plaatsen uitgebreid met 150 plaatsen. In het jaar 2013/2014 wordt de capaciteit met nog eens 150 plaatsen verruimd. Daarmee komt het totaal aantal opleidingsplaatsen op 700. De verdeling van deze extra plaatsen over de beide categorieën hbo-zorgmasters wordt in samenspraak met de hogescholen en zorginstellingen bepaald, schrijven Schippers en Zijlstra in de Kamerbrief van 17 februari over de capaciteit en selectie van opleidingen in de gezondheidszorg.
Taakherschikking

Het kabinet wil de taakherschikking in de zorg een extra stimulans te geven. Uitbreiding van het aantal opleiingsplaatsen moet hiertoe bijdragen. De beroepsgroepen verpleegkundig specialisten en physician assistants ontlasten de medisch specialisten en nemen taken en bevoegdheden van hen over. “Deze maatregel betekent dan ook een extra uitbreiding van de zorgcapaciteit. Taakherschikking draagt bij aan voldoende aanbod aan zorgverleners voor een groeiende zorgvraag. Door de aandacht niet alleen op een enkele beroepsbeoefenaar te richten, maar door diversiteit in het zorgaanbod te brengen, wordt beter ingespeeld op de diversiteit in de zorgvraag” aldus chippers en Zijlstra in de Kamerbrief
Bron: Skipr