Functiedifferentiatie helpt duurzame inzetbaarheid op de operatiekamer

op .

Functiedifferentiatie op de operatiekamer (OK) biedt medewerkers de mogelijkheid hun werkzaamheden aan te passen aan persoonlijke omstandigheden. Door te assisteren bij minder complexe ingrepen en niet mee te draaien in bereikbaarheidsdiensten kunnen medewerkers die daar behoefte aan hebben, ontsnappen aan de hectiek op de OK.

Functiedifferentiatie helpt duurzame inzetbaarheid op de operatiekamer
Functiedifferentiatie op de operatiekamer (OK) biedt medewerkers de mogelijkheid hun werkzaamheden aan te passen aan persoonlijke omstandigheden. Door te assisteren bij minder complexe ingrepen en niet mee te draaien in bereikbaarheidsdiensten kunnen medewerkers die daar behoefte aan hebben, ontsnappen aan de hectiek op de OK. Functiedifferentiatie kan dus een goed instrument zijn om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren.

Dat blijkt uit een proef met beperkte functiedifferentiatie op de OK bij het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp. De StAZ heeft meegewerkt aan de evaluatie van deze proef.
Het oorspronkelijke doel was te bezien of functiedifferentiatie de personeelstekorten kan verminderen en de ontwikkel- of loopbaanmogelijkheden kan verruimen. Daar blijkt functiedifferentiatie in de hier opgezette uitvoering, echter geen toegevoegde waarde te bieden.
Bewust kiezen voor een stapje terug

Volgens het OK-management kan een functie op het tweede niveau een alternatief zijn voor medewerkers die bereikbaarheidsdiensten en voorbereidingen op hoogcomplexe ingrepen als zwaar ervaren. Vooral medewerkers met jonge kinderen ervaren daardoor soms onbalans tussen werk en privé. Zonder deze optie zouden ze op termijn wellicht verloren zijn voor de OK.

Mensen kiezen vrijwillig voor deze optie. Soms op eigen verzoek, soms na gesprekken waarbij men tot de conclusie komt dat het goed is een stap terug te doen.

Inmiddels heeft het Spaarne Ziekenhuis ook twee nieuwe medewerkers aangetrokken via een advertentie. Zij zijn op het eerste niveau opgeleid en waren daarin werkzaam, maar hebben bewust gekozen voor een functie op het tweede niveau.
Maatwerk

De ondernemingsraad van het ziekenhuis ziet mogelijkheden om op deze manier maatwerk te leveren aan de medewerkers, wellicht zelfs ziekenhuisbreed. Aanvankelijk vreesde de ondernemingsraad dat het tweede niveau een re-integratiepool voor medewerkers zou kunnen worden. De OR acht vooral van belang dat de organisatie naar mensen luistert, zodat maatwerkopties ontstaan die goed zijn voor de organisatie èn voor medewerkers.

Het Spaarne Ziekenhuis zit voor de OK-chirurgie op formatie en wil de evaluatie graag inzichtelijk maken voor andere ziekenhuizen, zodat zij niet zelf het wiel hoeven uit te vinden.
Bron: StaZ