Cao VVT: meer loon en betere dienstroosters

op .

De sector VVT is gebaat bij meer medewerkers, die betere salarissen krijgen en betere roosters die aansluiten op het privéleven. Het is een tipje van de sluier van de inzet voor een nieuwe cao VVT, die de vakbonden gisteren verstuurden naar de werkgevers.

Cao VVT: meer loon en betere dienstroosters
De sector VVT is gebaat bij meer medewerkers, die betere salarissen krijgen en betere roosters die aansluiten op het privéleven. Het is een tipje van de sluier van de inzet voor een nieuwe cao VVT, die de vakbonden gisteren verstuurden naar de werkgevers.
Vakbonden CNV Publieke Zaak, NU’91, FBZ en AbvakaboFNV overlegden begin deze week om tot een gezamenlijke inzet voor de komende cao VVT (Verpleeg- en verzorgingshuizen, thuis- en kraamzorg) te komen. De inzetbrief is gisteren verstuurd, de onderhandelingen met de werkgevers starten op 29 februari. Volgens cijfers van vakbond NU'91 uit 2009 zijn er 25.494 mbo-verpleegkundigen en 6.598 hbo-verpleegkundigen werkzaam in verpleeg-, en verzorgingshuizen of de thuiszorg.Respect en waardering

De vakbonden benadrukken in hun brief dat hun leden met heel hun hart staan voor hun werk. Respect en waardering voor medewerkers in de sector VVT is voor de vakbonden dan ook een belangrijk punt, al is het moeilijk dat om te zetten in concrete cao-afspraken. ‘Respect en waardering komt onder andere in uiting in de beloning en de inkomenselementen. We doen dan ook voorstellen om tot verbetering van het loon en inkomen te komen.’ Ook het hebben van een vast contract, werken in een vast team met een adequate bezetting en goed opgeleide collega’s zijn volgens de bonden belangrijk om verpleegkundigen en verzorgenden de waardering te geven die ze verdienen en hun werk op een goede manier te doen.Verder zetten de vakbonden in op:

- De kwaliteit van de zorgmedewerkers zelf (scholing en opleiding);

- Vaste teams voor vaste bewoners/cliënten (investeren in vaste en zekere contracten, om zo de aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt te vergroten).

- Goede randvoorwaarden aan de roostering (betere verhoudingen werk en privé, werknemers tenminste 4 weken van tevoren op de hoogte te stellen van hun dienstrooster ).

- Terugdringen van de administratie (werkdruk verminderen door de administratieve taken terug te dringen).
Bron: Bonden