Gezondheidsraad: Minder basis-SEH's 's nachts open

op .

In de nacht en tijdens weekeinden kan een aantal posten voor spoedeisende hulp (SEH's) hun deuren dichthouden. Dat schrijft de Gezondheidsraad donderdag in een advies aan minister Schippers van VWS.

Gezondheidsraad: Minder basis-SEH’s ’s nachts open
In de nacht en tijdens weekeinden kan een aantal posten voor spoedeisende hulp (SEH's) hun deuren dichthouden. Dat schrijft de Gezondheidsraad donderdag in een advies aan minister Schippers van VWS.
Snel oproepbare specialisten

Zie¬ken¬hui¬zen en ver¬ze¬ke¬raars moeten on¬der¬ling bin¬den¬de af¬spra¬ken maken over de or¬ga¬ni¬sa¬tie van de spoed¬ei¬sen¬de hulp (SEH). Dat is nodig om te ga¬ran¬de¬ren dat patiënten de best mo¬ge¬lij¬ke zorg krijgen. Snelheid is volgens advies niet het enige dat telt als de patiënt daardoor niet meteen gespecialiseerde zorg krijgt, schrijft de Gezondheidsraad in zijn advies De basis moet goed! Kwa¬li¬teit bij een Basis Spoed¬ei¬sen¬de Hulp binnen een re¬gi¬o¬naal netwerk. Het is beter minder posten met meer of snel oproepbare specialisten open te hebben tijdens dagdelen waarin minder patiënten zich melden.
De raad vindt wel dat altijd binnen 45 minuten een SEH bereikbaar moet zijn. Dat is ook de wettelijke norm. Overdag moeten alle zogenoemde basis-SEH's wel open zijn.
Het is volgens de raad nog onduidelijk hoeveel hulpposten hun deuren af en toe dicht kunnen houden. Er moet binnen de zorgsector en met de minister overlegd worden welke SEH's in aanmerking komen. Daarbij krijgen posten met van nature meer specialisten op de vloer voorrang.
Bron: ANP/Skipr