Wetsvoorstel fusietoets mogelijk versneld behandeld

op .

Het wetsvoorstel voor de Fusietoets in de zorg wordt mogelijk versneld behandeld. Dat is de uitkomst van een Algemeen Overleg over de fusie tussen Parnassia Bavo Groep (PBG) en Emergis donderdagochtend.

Wetsvoorstel fusietoets mogelijk versneld behandeldHet wetsvoorstel voor de Fusietoets in de zorg wordt mogelijk versneld behandeld. Dat is de uitkomst van een Algemeen Overleg over de fusie tussen Parnassia Bavo Groep (PBG) en Emergis donderdagochtend.

Het wetsvoorstel voor de Fusietoets ligt momenteel voor advies bij de Raad van State. Minister Edith Schippers van VWS zal dat adviesorgaan vragen om het wetsvoorstel versneld te beoordelen. Op dit moment ontbreekt het de minister namelijk aan wettige middelen om bij zorgfusies in te grijpen. In de Tweede Kamer heerst een gevoel van urgentie om het wetsvoorstel door te voeren, nu de fusieplannen van Parnassia Bavo Groep en Emergis in een vergevorderd stadium verkeren en de OR en cliëntenraad van Emergis een negatief advies hebben gegeven.
Spoedwet

Schippers verwacht niet dat de Raad van State het wetsvoorstel daadwerkelijk versneld zal beoordelen, aangezien het wetsvoorstel vorig jaar vier maanden in het parlement op behandeling heeft liggen wachten. Afhankelijk van het antwoord van de Raad van State, bestaat de kans dat de Tweede Kamer vanavond beslist om het wetsvoorstel als ‘spoedwet’ te behandelen. Een voorstel van de SP.
'Droog oefenen'

Zo lang er geen wettelijke Fusietoets is, zouden de bestuurders van Parnassia Bavo Groep en Emergis zelf de IGZ en de NZa moeten vragen om de fusie te toetsen, zo meent de Tweede Kamer. Volgens Schippers kunnen de IGZ en de NZa op zo’n verzoek in gaan. Zo’n onderzoek zou nieuwe inzichten kunnen opleveren, maar het advies zou geen wettige basis hebben. VVD-Kamerlid Anne Mulder omschreef het dan ook als ‘droog oefenen’ met de Fusietoets. Eerder al riep Schippers zorgbestuurders op om in de geest van de toekomstige wetgeving te handelen.
Reactie Emergis

Bestuursvoorzitter Leen van Leersum van Emergis zegt in een reactie een officieel toetsingsverzoek bij IGZ en NZa te overwegen. Hij verwacht dat daarover volgende week een besluit genomen kan worden. In een gezamenlijk memo aan 'belanghebbenden' lieten Van Leersum en PBG-bestuursvoorzitter Stephan Valk al eerder weten dat ze de fusietoets bij het voorgenomen besluit van 16 december betrokken hebben.
Negatief advies

Naast de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad van Emergis, heeft ook Klaverblad Zeeland een negatief advies over de fusie uitgebracht. Klaverblad is een Zeeuwse organisatie die opkomt voor zorgbelangen. Van Leersum is teleurgesteld over de negatieve adviezen. Hij stelt dat een positief advies van de cliëntenraad en de OR belangrijk is, maar het is geen voorwaarde om de fusie door te laten gaan.
Reactie OR Emergis

Bij het Algemeen Overleg was een delegatie van de OR van Emergis aanwezig. OR-voorzitter Wim van Goch was tevreden over het debat. Met name omdat is gebleken dat de IGZ een neutraal oordeel heeft over de fusie tussen Emergis en PBG. De OR vindt dat de fusieplannen onvoldoende onderbouwd zijn. Ook zou naar een fusie toe zijn geredeneerd. De OR en de cliëntenraad achten niet bewezen dat een fusie noodzakelijk is voor de beoogde kwaliteitswinst. De optie van samenwerking zou onvoldoende onderzocht zijn.
Reactie PBG

Ook een afvaardiging van Parnassia Bavo Groep bezocht het Algemeen Overleg. Bestuurder Betty Kooijman van PBG vond het een teleurstellende bijeenkomst. Volgens haar was er maar weinig aandacht voor de kwaliteitswinst die met fusie voor de patiëntenzorg te behalen is. Volgens Kooijman kan met name voor de kinder- en jeugdpsychiatrie, de verslavingszorg en de forensische zorg fusie veel winst opleveren. Zo blijft er door goedkopere gezamenlijke inkoop, meer geld over dat direct naar de patiëntenzorg kan. Daarnaast maakt schaalgrootte specialisatie van het zorgaanbod mogelijk, zo stelt Kooijman. Als voorbeeld noemt ze de gezamenlijke ontwikkeling van eHealth-toepassing.
Bron: Skipr