Schippers wil kleine ziekenhuizen helpen met spoedzorg

op .

Minister Schippers wil kleine ziekenhuizen helpen met het overeind houden van hun spoedzorg. Dat zei ze tijdens het Kamerdebat over het zorglandschap op 15 februari.

Schippers wil kleine ziekenhuizen helpen met spoedzorgMinister Schippers wil kleine ziekenhuizen helpen met het overeind houden van hun spoedzorg. Dat zei ze tijdens het Kamerdebat over het zorglandschap op 15 februari.
Tussenvorm

Schippers: “Ik zie dat het kleine ziekenhuizen moeite kost om een spoedeisende hulp overeind te houden. Op sommige plaatsen ontstaan spoedposten, tussen HAP en SEH in. We denken dat daar behoefte aan is. Ik wil samen met de ziekenhuizen die het betreft, gaan kijken hoe wij zo’n tussenvorm in stand kunnen houden in de regio’s.”

Schippers wil niet dat de overheid een hoeveelheid basiszorg voorschrijft per regio. Dat is de taak van de zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen. ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmée Wiegman vroeg of de minister zou ingrijpen als bestuur en staf hun verantwoordelijkheid niet nemen, of eenzijdig beslissingen opleggen die nadelig uitpakken voor de regio. Schippers vindt dit dus niet haar verantwoordelijkheid: “De verantwoordelijkheid blijft in het veld. Als je niet genoeg gynaecologen kunt vinden, heb je een probleem. Daar moet je zelf een oplossing voor vinden.”
Beschikbaarheidstoelage

Kleine ziekenhuizen krijgen al een beschikbaarheidstoelage die ze mogen aanwenden voor de spoedzorg. Daar is kritiek op gekomen vanuit 'Europa', omdat dit een vorm van staatssteun zou zijn. Ze heeft haar ambtenaren gevraagd hier een wijziging in aan te brengen die juridisch wel houdbaar is. De beschikbaarheidstoelage is in elk geval komend jaar nog gegarandeerd.Bron: Zorgvisie