Samenwerking gynaecologie, verloskunde en kraamzorg

op .

De maatschap gynaecologie van ziekenhuis Bernhoven heeft een verklaring ondertekend met regionale aanbieders van verloskunde en kraamzorg. Zij leggen hierin hun intentie vast voor intensieve samenwerking.

Samenwerking gynaecologie, verloskunde en kraamzorg
De maatschap gynaecologie van ziekenhuis Bernhoven heeft een verklaring ondertekend met regionale aanbieders van verloskunde en kraamzorg. Zij leggen hierin hun intentie vast voor intensieve samenwerking.De verschillende spelers in de verloskundige zorg in Noordoost-Brabant zijn al enige tijd met elkaar in gesprek om de beste zorg te bieden voor zwangere en kind. Sinds begin 2011 hebben de gynaecologen en verloskundigen een wekelijkse bespreking om voor iedere nieuwe zwangere in de regio te bekijken hoe en door wie de zwangerschap het beste kan worden begeleid.Inmiddels hebben de maatschap gynaecologie van ziekenhuis Bernhoven, de Verloskundige Kring Brabant Noordoost en kraamzorgorganisaties VDA en Pantein-Vivent  een verklaring ondertekend om hun intentie tot nog meer samenwerking officieel vast te leggen.‘We willen ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de zwangere en haar kind, in tegenstelling tot de gebruikelijke situatie waarbij het ziekenhuis, de verloskundige en de kraamzorg gescheiden werelden zijn. Wij willen nu samen goede zorg garanderen’ verwoordt gynaecoloog Rob Mantel. ‘Als de lijnen tussen de zorgverleners kort zijn en er is wederzijds respect en vertrouwen, dan heeft dat alleen maar positieve gevolgen, zowel voor de professional als voor de aanstaande ouders en hun kind.’Bron: NVZ