Nederlandse Vereniging van Diëtisten daagt minister van VWS

op .

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) spant een kort geding aan tegen de minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport omdat de diëtist uit het basispakket van de

ziektekostenverzekering verdwijnt

Nederlandse Vereniging van Diëtisten daagt minister van VWS

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) spant een kort geding aan tegen de minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport omdat de diëtist uit het basispakket van de

ziektekostenverzekering verdwijnt. De NVD vraagt aan de rechter om de maatregel op te

schorten en tenminste een overgangsregeling in te stellen.

 Nu patiënten de diëtist voor een groot deel zelf moeten betalen, is het aantal consulten met

de helft gedaald. Ernstig zieke patiënten met voedingsproblemen en mensen met

overgewicht zien ervan af omdat de voedingsadviezen sinds begin dit jaar niet meer vergoed

worden uit het basispakket van de ziektekostenverzekering. “Patiënten die geen goed

voedingsadvies krijgen, komen vaker bij de huisarts, gebruiken meer medicijnen en lopen

een verhoogde kans dat ze moeten worden opgenomen in een ziekenhuis, verzorgings- of

verpleeghuis en kosten de maatschappij uiteindelijk vele malen meer geld. De bezuiniging

van de minister is daarom kortzichtig en mist visie om de kosten in de zorg omlaag te

krijgen.” Aldus NVD directeur Anja Evers.

 De minister was in de veronderstelling bij het opstellen van de maatregel dat de

zorgverzekeraars op de bezuiniging zouden inspelen en alsnog dieetadvisering zouden

vergoeden via de aanvullende verzekering, maar dit is zeer beperkt gebeurd. Slechts enkele

zorgverzekeraars hebben dieetadvisering opgenomen, in een aanvullend verzekeringspakket

met een premie die onaantrekkelijk of voor veel patiënten simpelweg niet betaalbaar is.

 Volgens de NVD zijn de patiënten die om medische reden een behandeling van de diëtist

nodig hebben het slachtoffer geworden van een spel tussen de minister en de

zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars maakten de inhoud en omvang van hun aanvullende

verzekeringen pas half november bekend. Dit heeft diëtisten onvoldoende tijd gegeven hun

praktijkvoering hierop aan te passen.


Bron: Persbericht NVD.