Achterbanbijeenkomsten Nederlandse Universiteiten

op .

In de maand januari hebben AC/FBZ en de andere werknemersorganisaties bij alle universiteiten achterbanbijeenkomsten gehouden. De opkomst was over het algemeen heel behoorlijk en overtrof in een aantal gevallen zeker de verwachtingen.

Achterbanbijeenkomsten Nederlandse UniversiteitenIn de maand januari hebben AC/FBZ en de andere werknemersorganisaties bij alle universiteiten achterbanbijeenkomsten gehouden. De opkomst was over het algemeen heel behoorlijk en overtrof in een aantal gevallen zeker de verwachtingen.Aan de hand van een powerpointpresentatie kwam de gezamenlijke inzet van AC/FBZ en de andere werknemersorganisaties aan de orde, hebben we uitleg gegeven over de stand van zaken van het cao-overleg en de reden van opschorting van de cao-onderhandelingen. De interactie met de zaal kwam vervolgens goed op gang.Tijdens de achterbanbijeenkomsten bleek dat zowel onze inzet als ons standpunt ten aanzien van de punten waarover de impasse is ontstaan heel redelijk worden gevonden.

Qua salarisontwikkeling wordt in ieder geval een beweging verwacht waarbij met name aandacht gevraagd werd voor de medewerkers in de lagere schalen.

Algemene indruk is dat er in de seniorenregeling wel wat onderhandelingsruimte zit mits er bijvoorbeeld op een andere manier werk wordt gemaakt van duurzame inzetbaarheid.De huidige regelingen bovenwettelijke sociale zekerheid worden, zeker met het oog op de vele reorganisaties waarbij de nodige banen op het spel staan, als een stok achter de deur gezien bij de begeleiding van werk naar werk. Bovendien is het voor oudere medewerkers nog steeds moeilijk om een andere baan te vinden op de arbeidsmarkt. Een resultaatverplichting qua werkzekerheid werd als een heel goed punt gezien. Veel kwam naar voren dat universiteiten niet toegerust zijn om begeleiding van werk naar werk goed te kunnen doen en dat ze daar ook weinig bereidheid toe hebben.AC/FBZ en de andere werknemersorganisaties komen 1 maart aanstaande bij elkaar voor onderling overleg.Bron: FBZ