Energiebesparing levert ziekenhuizen 15 miljoen op

op .

Ziekenhuizen kunnen 12 procent op hun energieverbruik besparen. Dit blijkt uit een verkenning van TNO DuCHA (Dutch Centre for Health Assets). Vooral op het gebied van verlichting, ventilatie en luchtbevochtiging valt flinke winst te boeken.

Energiebesparing levert ziekenhuizen 15 miljoen opZiekenhuizen kunnen 12 procent op hun energieverbruik besparen. Dit blijkt uit een verkenning van TNO DuCHA (Dutch Centre for Health Assets). Vooral op het gebied van verlichting, ventilatie en luchtbevochtiging valt flinke winst te boeken. In totaal gaat het om een sparing van 15 miljoen euro.
Door energie te besparen kunnen ziekenhuizen als maatschappelijke ondernemingen niet alleen een bijdrage aan klimaatdoelstellingen leveren, een lagere energierekening levert ook een aanzienlijke  kostenbesparing op. Per ziekenhuis bedraagt de gemiddelde besparing circa 150 duizend euro op jaarbasis. 
Intentieverklaring

In de regio Rijnmand hebben de ziekenhuizen hun doelstellingen op het gebied van energiebesparing inmiddels vastgelegd in een intentieverklaring. Elk ziekenhuis heeft de ambities op het gebied van energiebesparing vastgelegd in een energiebesparingsplan. De intentieverklaring is mede ondertekend door het ministerie van Binnenlandse zaken, dat landelijk wettelijke beleidskaders ontwikkeld om energie te besparen binnen gebouwde omgeving.
Groeiende energieverbruik

Ziekenhuizen in de regio Rijnmond nemen in totaal zo’n 4 procent van het totale energieverbruik in de regio voor hun rekening. Dit komt neer op een jaarlijkse CO2-uitstoot van 125 ton. De stijgende vraag naar zorg en een intensiever gebruik van apparatuur zal de komende jaren naar verwachting zorgen voor een hoger energieverbruik.
Uitwisseling

Als onderdeel van de intentieverklaring beloven de ziekenhuizen in de regio Rijnmond om kennis en ervaring op het gebied van energiebesparing met elkaar uit te wisselen. Daarnaast werken de ziekenhuizen in de loop van dit jaar een plan van aanpak uit. Daarbij worden ze gesteund door TNO DuCha en DCMR Milieudienst Rijnmond. De gemeente Rotterdam wil in 2025 de CO2-uitstoot met 50 procent reduceren.
Wet milieubeheer

Volgens inkoopcoöperatie Intrakoop is de animo om energiezuinig te werken groot onder zorginstellingen. De nieuwe overeenkomst met energieleverancier Eneco voorziet in de afname van 110 miljoen kiloWatt uur (kWh) groene stroom. Dit is een groei van 25 procent ten opzichte van de oude overeenkomst. Ook Intrakoop staat de afnemers terzijde met tools en advies om efficiënt om te gaan met energieverbruik. Zo is er het dashboard EnergyConcern, een online monitoring service, en een EnergieBesparingsPlan dat aangeeft hoe energie bespaard kan worden. Met het EnergieBesparingsPlan voldoet een zorginstelling bovendien aan de eisen die een gemeente in het kader van de Wet milieubeheer kan stellen aan energieverbruikers met een verbruik van meer dan 50.000 kWh.
Bron: Skipr