Ziekteverzuim zorg stijgt voor het eerst in jaren

op .

Voor het eerst sinds vijf jaar is het ziekteverzuim in de zorgsector weer toegenomen. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de toename van het langdurig verzuim. Dit blijkt cijfers van verzuimnetwerk Vernet, dat de verzuimcijfers van ongeveer 500.000 werknemers in de zorg bijhoudt

Voor het eerst sinds vijf jaar is het ziekteverzuim in de zorgsector weer toegenomen. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de toename van het langdurig verzuim. Dit blijkt cijfers van verzuimnetwerk Vernet, dat de verzuimcijfers van ongeveer 500.000 werknemers in de zorg bijhoudt.In vergelijking met 2010 nam het verzuim vorig jaar met 0,4 procentpunt toe tot 5,3 procent. Volgens Vernet zal het percentage langdurig zieken de komende jaren verder toenemen. Onder meer door het wegvallen van regelingen als de OBU en de VUT kunnen werknemers niet eerder kunnen stoppen met werken. Daardoor neemt het aantal werkende 55-plussers in de zorg de komende jaren verder toe. Die groep is volgens het onderzoeksbureau het meest kwetsbaar voor langdurige ziekte.Personeelsbeleid

Vernet Verzuimnetwerk stelt dat een afgestemd personeelsbeleid het  “tij kan keren", wat betreft ziekteverzuim in de toekomst. “Niet onbelangrijk, want 60 tot 70 procent van de kosten in de zorg gaat op aan personeel", aldus het onderzoeksbureau.Bron: ANP